Gründer og administrerende direktør Tom Arnøy bekrefter at seks heltidsstillinger på kontoret i Trondheim vil forsvinne i løpet av få måneder. I tillegg vil en heltidsstilling på kontoret i New York også forsvinne.

Selskapet er registrert i USA, men hovedvirksomheten foregår på kontoret i Teknobyen på Tempe i Trondheim, der det jobber rundt 50 ansatte. Selskapet har også en avdeling i Helsinki i Finland, og selskapet etablerte seg nylig også i San Francisco.

- Vi foretar en liten justering for å være posisjonert for videre vekst. Det handler om å justere kostnadene for å kunne investere videre, sier Arnøy til Adresseavisen.

Populær app

Zedge startet som et nettsted der brukerne kunne utveksle ringetoner, skjermsparere og bakgrunnsbilder for mobiltelefoner, og etter at de lanserte sin egen app har den blitt lastet ned over 260 millioner ganger.

Zedges regnskapsår går fra 1. august til 31. juli, og selskapet la i midten av oktober frem tallene fra fjerde kvartal og for året som helhet.

De viste et fall i inntektene det siste året på nesten ti prosent, mens driftsresultatet for året endte på minus 5,5 millioner kroner med dagens valutakurs.

I rapporten varslet selskapet samlede innsparinger på rundt 16 millioner kroner, der rundt ti millioner kommer fra kutt i antall ansatte og innleide konsulenter. Arnøy varslet også at han og finansdirektør Jonathan Reich ville ta et frivillig lønnskutt.

Digital markedsplass

Arnøy sier til Adresseavisen at han ikke kan kommentere hvordan nedbemanningen vil gjennomføres, og om det eventuelt vil bli oppsigelser. I en konferansesamtale samme dag som kvartalstallene ble kjent, opplyste selskapet at nedbemanningene ville bli gjennomført i løpet av oktober.

Zedge varslet nylig at de overtok ansatte fra amerikansk samarbeidspartner, og etablerte en avdeling i San Francisco. Denne avdelingen skal jobbe med å etablere en digital markedsplass der artister kan bruke Zedge-appen til å spre og selge det de lager.

Ifølge kvartalsrapporten fra midten av oktober vil noen av innsparingene fra andre deler av selskapet bli brukt til å finansiere oppstarten av denne markedsplassen.