Det skal ha skjedd da Heglund Holding kjøpte aksjer i Proras prosjektselskap Von Krogh Invest, som sto bak utbyggingen av boligprosjektet Munkvoll Gård på Byåsen.

Det kom frem da aktor, førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim, holdt sitt innledningsforedrag i Prora-rettssaken i Sør-Trøndelag tingrett mandag.

Prora-gründer Terje Eriksen og sønnen Roger Eriksen er tiltalt for grov økonomisk utroskap, grovt bedrageri og regnskapsjuks. Begge nektet straffskyld da rettssaken startet. Tiltalepunktene har en strafferamme på seks år.

foto
Aktor, førstestatsadvokat Bård Thorsen (til høyre) i Økokrim, holdt mandag innledningsfordraget. Einar Holaker i Økokrim holdt også deler av det. Isak Mjølhus (til ventre) er spesialetterforsker i Økokrim

Lovt 100 % avkastning

I aktors innledningsforedrag ble Heglunds kjøp av aksjene i Von Krogh Invest i 2010 vist til under tiltalepunktet regnskapsjuks.

Heglund Holding kjøpte 50 aksjer i Von Krogh Invest for fire millioner kroner av Prora Eiendom i februar 2010. Samtidig ble det inngått en tilbakekjøpsavtale, om at Prora Eiendom forpliktet seg til å kjøpe tilbake aksjene fra Heglund Holding til samme pris pluss en avkastning på 100 prosent etter 16 måneder, til sammen åtte millioner.

Det har vært vanlig i Prora Eiendom å finansiere utbygging av boligprosjekter og næringseiendommer på denne måten. Terje og Roger Eriksen hentet inn kapital til utbyggingene ved å få investorer til å kjøpte aksjer i de enkelte prosjektselskapene. Prora Eiendom har samtidig forpliktet seg til å kjøpe tilbake aksjene innen et avtalt tidspunkt, til samme pris pluss en avkastning på vanligvis 20 prosent per år.

Påtalemyndigheten mener aksjekjøpene egentlig er lån, og at forpliktelsene om tilbakekjøp og den lovte avkastningen skulle vært ført som gjeld i Prora Eiendoms regnskaper i 2009–2012. Ifølge tiltalen ble ikke gjeldsforpliktelser på inntil 205 millioner ført i årsregnskapene.

- Forledet revisor

I innledningsforedraget leste aktor fra e-poster hvor revisor spør om Prora Eiendom har gjenkjøpsforpliktelser i forbindelse med aksjesalg i Von Krogh Invest. Aktor mener Roger Eriksen og Heglund så forledet revisor. Roger Eriksen ber i en e-post i 2011 Heglund sende en e-post til revisor om at tilbakekjøpsavtalen opphører.

«Dette er kun en formalia ovenfor revisor, og vi (Prora Eiendom AS og Heglund Holding AS) er fortsatt enige om at tilbakekjøpserklæringen fortsatt gjelder», skriver Roger Eriksen.

- Hegglund har vedtatt et forelegg på 100000 kroner for brudd på regnskapsloven, for å ha medvirket til å forlede revisor, sier Thorsen.

Heglund vedtok forelegget i mai i fjor.

Skal vitne

Han er et av 18 vitner i rettssaken, og Heglund skriver i en e-post til Adresseavisen at han vil uttale seg om dette i retten neste uke.

Heglund Holding begjærte i 2012 Prora Eiendom konkurs, etter at de ikke hadde fått igjen penger investert i flere boligprosjekter. Prora unngikk konkurs, etter at Heglund Holding fikk økt pantet sitt. Også i 2013 begjærte Heglund Holding Prora Eiendom konkurs.

- Ville ikke skjule

Roger Eriksens forsvarer, advokat Nils Christian Langtvedt i Advokatfirmaet Hjort, avviser forsøk på å forlede revisor.

- Vi vil dokumentere at det ikke var motivasjonen bak å holde lånet skjult for revisor. Det var fra Prora sin side allerede ført som lån i regnskapene, sier Langtvedt.

foto
Nils Christian Langtvedt i Advokatfirmaet Hjort er forsvarer for Roger Eriksen.

Terje Eriksens forsvarer, advokat Halvard Helle i Schjødt, sier de tar forelegget til etterretning.

- Det er ikke en erkjennelse av skyld, og vi tar det til etterretning, sier Helle.

Ifølge tiltalepunktet om utroskap skal Terje og Roger Eriksen også ha handlet i strid med Prora Eiendoms interesser i Munkvoll Gård-prosjektet, da de solgte aksjer i prosjektet til under markedspris til seg selv.

foto
Advokat Halvard Helle i Schjødt er forsvarer for Terje Eriksen.

- Hytte i betaling

Prora Eiendom og Maja Eiendom eide 50 prosent hver av Munkvoll Gård. Terje og Roger Eriksen opprettet så selskapet Von Krogh Invest. Som styreleder og daglig leder overdro de i januar 2010 aksjene i Munkvoll Gård fra Prora Eiendom til Von Krogh Invest for 55 000 kroner.

I september samme år solgte Terje Eriksen sine aksjer i Von Krogh Invest tilbake til Prora Eiendom for 10 750 000 kroner. Roger Eriksen solgte sine aksjer tilbake for 4,6 millioner. Betalingen til Roger Eriksen var at han overtok Prora Eiendoms hytte i Oppdal for 4,6 millioner.

Aktor mener de fikk overpris da de solgte aksjene i Von Krogh Invest tilbake, fordi verdien av Munkvoll Gård ikke var så mye endret på ni måneder i 2010.

Thorsen viste til at eiendommen først fikk ja fra bystyret til omregulering til boligbygging i mai 2012, og rammetillatelse i november 2012.

- Endelig regulering kommer først på plass forholdsvis lang tid etter at disse at aksjetransaksjonene kom på plass. Det blir opp til retten å vurdere hvor langt reguleringsarbeidet i prosjektet hadde kommet på overdragelsestidspunktene, sier aktor Thorsen.

- Økokrim misforstår

Tirsdag fortsetter rettssaken med merknader fra Terje og Roger Eriksens forsvarere og de tiltaltes forklaringer.

- Det kom ingen overraskelser i dag, men det er en rekke huller og misforståelser i Økokrims innledningsforedrag. Vi vil tilbakevise disse de kommende dagene, sier Roger Eriksens forsvarer Langtvedt.

- Vi kommer grundig tilbake i bevisførselen. Vi vil imøtegå påstandene fra påtalemyndigheten i rettssalen og ikke i media, sier Terje Eriksens forsvarer Helle.

Det er satt av tre uker til rettssaken.