Bagorama-kjeden har selv begjært oppbud for butikken på Lade, og driftsselskapet Bagorama Lade ble slått konkurs i Sør-Trøndelag tingrett mandag.

Butikken som selger vesker og reiseutstyr, har vært stengt siden mandag forrige uke.

Advokat Roy Gunnar Johansen i Advokatfirmaet Johansen er oppnevnt som bostyrer. Han forteller at det var seks ansatte i butikken, som jobbet både hel- og deltid, som har mistet jobben.

- Insolvent

Bagorama Lades eiendeler og inntekter dekker ikke gjelden, og butikken er ikke i stand til å betale sine forpliktelser ved forfall.

- Det er et underskudd fra 2015 som har medført en underbalanse, og selskapet er insolvent, sier Johansen.

Bagorama Lade omsatte for vel fire millioner kroner i fjor, og hadde et underskudd på i underkant av 1,6 millioner kroner.

2,6 mill. i gjeld

Ifølge oppbudsbegjæringen fra eierne har Bagorama Lade en gjeld på 2,6 millioner kroner.

- Når det gjelder kreditorene, må jeg understreke at det foreløpig ikke er meldt noen krav i boet. Men ut fra de opplysninger jeg har fått fra konkursdebitor, så er vareleverandøren Janic & Carlo største kreditor med vel 1,7 millioner til gode hos konkursdebitor, skriver Johansen i en e-post.

Butikken er stengt, og ifølge bostyrer er det for tidlig å si om noen vil kjøpe butikken for å drive videre eller om varelageret selges.

Tredje konkursen

Bagorama Lade er den tredje butikken som går over ende i  konkurs etter at City Lade ble bygd ut og pusset opp, og gjenåpnet i oktober 2014. For snart to uker siden ble interiørbutikken Hansen & Dysvik på senteret slått konkurs.

Bagorama-kjeden har over 50 butikker over hele landet, ifølge nettsiden. Kjeden består av både egeneide butikker og samarbeidspartnere.

- Sånn som skjer

«Alle Bagorama butikker i Norge er selvstendige selskaper så at en butikk må legges ned er sånn som dessverre skjer iblant. Mer kan vi ikke uttale oss i denne saken», skriver styreleder Ole Sverre Mengkrog i Bagorama i en tekstmelding til Adresseavisen.

Butikken på Lade er et eget aksjeselskap, og er heleid av Bagorama AS. Kreditoren og vareleverandøren Janic & Carlo har samme eier som Bagorama.