– Med lave renter må det jo være bra å kjøpe nå, sier Hilde Knapstad, skriver Aftenposten.

Sammen med mannen Øyvind Fjukmoen har hun nettopp kjøpt halvparten av en tomannsbolig på Bekkestua i Bærum.

Nå håper de at det skal gå smertefritt å selge loftsleiligheten i Oslo sentrum.

– Da vi kjøpte på Bekkestua, tenkte vi litt på at rentene kan øke fremover. Derfor valgte vi å ta opp mindre i lån enn det vi kunne ha fått fra banken, forteller Fjukmoen.

Torsdag vil Fjukmoen få vite mer om renten fremover. Da er det rentemøte i Norges Bank. Banken legger også frem nye prognoser for økonomien og styringsrenten frem til 2020.

Alle som følger med på slikt, venter at styringsrenten blir holdt uendret på 0,5 prosent. Det har også banken selv signalisert klart og tydelig.

Bygger opp press i økonomien

En norsk økonomi med press i dampkjelen og et langvarig unormalt lavt rentenivå er skummelt. For mange bygger opp for mye gjeld.

– Med lave renter blir folk svært villige til å låne penger. Samlet gjeld som andel av samlet inntekt har steget lenge, og fortsatt lave renter taler for at det vil fortsette, sier økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo.

Samlet gjeldsvekst i husholdningen har lenge ligget godt over veksten i samlet inntekt. Gjeldsandelen har i mange år gått oppover som en rett strek.

Lav rente gir et søtere liv for alle med lån. Men for norsk økonomi er det også farligere.

– Høy gjeldsandel bringer større usikkerhet og risiko inn i økonomien. Flere har mindre å gå på, og flere blir mer sårbare for inntektsbortfall og økt rente på gjelden, sier Holden.

Finanstilsynets fortelling er: Høyere gjeld gjør at flere må stramme inn mer hvis renten øker, jobben forsvinner, samlivet sprekker eller andre dårlige ting skjer.

De fleste klarer seg til tross for dette, men innstramming og lavere etterspørsel gir dårligere tider i næringslivet. Ledigheten og utlånstapene for bankene øker. En dårlig spiral starter.

Tilnærmet gratis

Renten er unormalt lav, tatt i betrakting hvordan det står til med norsk økonomi. På Finansportalen.no ligger de billigste boliglånene nå med bankrenter i intervallet 2–2,5 prosent.

Regnet etter fradrag for Norges Banks anslag på prisveksten i år og regnet etter rentefradraget er det reelle lånekostnaden etter skatt rundt null. Det betyr at det i realiteten er tilnærmet gratis å låne penger.

Selv om Norges Bank følger sin prognose og øker sin styringsrente tre–fire ganger mot utgangen av 2020, vil den reelle lånekostnaden etter skatt holde seg godt under 1 prosent. Rentefradraget finansierer alltid en knapp fjerdedel av renteøkningene.

Som normalt - med ett unntak

Sentralbanksjef Øystein Olsen spådde i september at det meste blir som normalt i norsk økonomi til 2020. Ubalansene som oppsto etter oljeprissjokket, er borte. Økonomien vil i 2020 presse seg til å gå på mer enn full kapasitet, spådde han. Ledigheten vil synke.

Norges Bank spådde at den tilhørende styringsrenten blir 1,2 prosent i 2020, regnet som et gjennomsnitt for året. Det betyr grovt regnet tre renteøkninger på 0,25 prosentenheter hver, regnet fra det rekordlave nivået i 2017.

Men det er ett unntak i 2020: Renten kommer ikke tilbake til det Norges Bank anslår som normalt nivå.

Normalen er idealet

Prognosen banken kom med i september, betyr at renten beveger seg oppover mot anslått «normalrente» til 2020.

Normalrenten er nivået som hverken bremser eller gir gass i økonomien. Den påvirker ikke veksten i den ene eller den andre retningen. Det meste i økonomien vokser pent og stabilt.

Normalrenten er idealrenten for sentralbanken.

En ny, lavere normal

Norges Bank prøver å tallfeste normalrenten. Et nytt anslag for «de neste årene» ble presentert i prognoserapporten som kom i fjor høst. Det er kraftig nedjustert sammenlignet med tidligere anslag.

Sterke globale krefter driver normalrenten ned. Den globale sparingen har økt, mens investeringene har vært lave. Rentene i utlandet må ned for å skape balanse. Dette smitter inn i den åpne, norske økonomien.

Fra bankens anslag og tall kan det grovt utledes at det «normale» nivået for Norges Banks styringsrente ligger i intervallet 2-3 prosent.

Men Norges Bank sier alltid at prisveksten må trekkes fra i renten. Det er realrenten som teller.

Med fradrag for Norges Banks prisprognose for «de neste årene», kan den reelle normale styringsrenten anslås å ligge i intervallet 0,5-1,5 prosent.

Den nye normalen starter dermed rett over null, målt på denne måten.

Her er vi i 2020

I Norges Banks prognoser fra september spådde banken at er den reelle styringsrenten blir rundt - 0,5 prosent i 2020.

Selv med press i økonomien i 2020 ligger dermed styringsrenten godt under normalen - nærmest som om det skulle være krisetider.

Økonomiprofessor Holden peker mot utlandet når han skal forklare dette paradokset.

– Sentralbankene i utlandet holder fortsatt sine renter lave for å stimulere veksten og redusere ledigheten. Dette begrenser mulighetene til å sette opp renten i Norge. Kronekursen vil styrke seg hvis avstanden mellom renten i Norge og utlandet blir for stor, sier han.

Holden mener det i tillegg er grunn til å holde igjen på norsk renteøkning fordi sysselsettingsandelene har falt de siste årene.

– Det er fortsatt behov for å stimulere sysselsettingen, sier han.