Ni av ti norske bobil- og campingvogneiere sier at Norge er deres foretrukne ferieland og totalt bruker de fire milliarder kroner på norgesferien. Det kommer frem i en undersøkelse som Norges Caravanbransjeforbund har gjennomført. Reiselivsdirektør i Visit Trondheim, Stig Hillestad, mener at denne turistgruppen er viktig for lokal verdiskapning.

- Dette er store tall og det viser at også de som kommer i egne biler bidrar sterkt til verdiskapning. Man har tidligere vært kritisk til bobilturismen, men vi ser at de legger igjen penger på lokal mat, sightseeing, butikker og lignende, sier reiselivsdirektør i Visit Trondheim, Stig Hillestad.

Vekst campingbransjen

Han opplyser om at alle de største campingaktørene Storsand, Flakk og Sandmoen opplever vekst sammenlignet med fjoråret.

- De forteller at sommeren i år har vært bedre enn i fjor. Når det er 80–90 bobiler på Flakk og fullt belegg på Storsand, da er trykket stort. Vi har noen flinke lokale aktører som driver dette fremover, sier Hillestad.

Viktig med tilrettelegging

Ifølge undersøkelsen bruker campingvogneiere i snitt 1150 kroner per døgn og i gjennomsnitt 36.000 kroner på ferieoppholdet. Bobileiere bruker om lag 700 kroner døgnet, og i snitt 26.500 kroner totalt i sesongen. Generalsekretær i Norges Caravanbransjeforbund, Geir Holm, mener det er viktig at norske kommuner og byer merker seg denne gruppen turister.

- Undersøkelsen viser at dette er godt voksne mennesker med god inntekt. De legger igjen en god del penger mens de er på tur. Derfor tenker jeg at det er viktig at kommunene og reiselivsbransjen legger til rette for denne gruppen, sier Holm.

Han etterlyser bedre fasiliteter for bobil- og campingturistene.

- Det denne gruppen ønsker seg, er flere stellplasser, og da gjerne i nærhet til bykjernen. Vi vet nå at de legger igjen penger, og det er da viktig å legge til rette for at de lettere kan komme seg inn til sentrum. Da vil de selvfølgelig benytte seg av butikker og restauranter i byen, sier Holm.

Voksent par og barnefamilier

I undersøkelsen kommer det frem at den typiske caravaneieren er en barnefamilie i 40–50 års alderen, og den typiske norske bobileieren er et voksent par i 60-årene. Det var per 31. desember 2015 42 323 registrerte bobiler, og 109 265 campingvogner i Norge.

foto
Viktig gruppe: Reiselivsdirektør i Visit Trondheim, Stig Hillestad. Foto: FOTO SCHRODER
foto
Tilrettelegg: Generalsekretær i Norges Caravanbransjeforbund, Geir Holm, mener det er viktig at kommunene og reiselivsnæringen tilrettelegger for turister som reise med bobil- og campingvogn. Foto: Norges Caravanbransjeforbund