– Vi bruker vesentlig tid på forskning, forteller gründer Christian Johansen.

De siste årene har det dukket opp flere bedrifter som benytter seg av biprodukt fra havbruksnæringa. Nutrimar på Nordskaget er kanskje den mest kjente. Nå dukker også Nutrishell opp på Kuøya ved Ansnes.

Nutrishell er et norsk bioteknologiselskap som har som mål å ta bedre vare på ressurser som ikke benyttes i dag. På tampen av 2020 dukket det opp en spennende mulighet på Hitra, forteller gründer og markedssjef, Christian Johansen (31).

– Styrelederen vår, Ivar Strand, er en bekjent av Hitramat-eier Anton Fjeldvær, og det var slik vi begynte å sjekke om det var noen muligheter rundt deres biprodukter.

foto
De siste årene har det dukket opp flere bedrifter som benytter seg av biprodukt fra havbruksnæringa. Nutrishell er en av dem. F.v. Roger Røstad, Christian Johansen og Tina Olaussen. Foto: Cecilia Brurok

Tar tak i en ressurs som vanligvis ville gått i havet

I dag har Nutrishell et pilotanlegg lokalisert vegg-i-vegg med Hitramat på Kuøya. Her tar de krabbeskjell fra Hitramat som kunne gått i havet igjen og skal foredle det til nye produkt.

– Ut i fra et miljøperspektiv er det positivt å ta i bruk mer av krabben. Hitramat får et lavere karbonavtrykk og sjømatmerkevaren «Hitrakrabbe» styrkes. Det er en vinn-vinn situasjon for alle, sier Johansen.

foto
Gründerne mener krabbe er en lokal marin ingrediens som er undervurdert. Nå bygger de ny fabrikk for å utnytte biproduktet krabbeskjell. Foto: Nutrishell

Dyrefôr, helsekost og smaksforsterker

Nutrishells oppstart på Hitra var i oktober i fjor, og så langt har de produsert noen hundre tonn krabbepulver. Det er solgt og skal brukes i dyrefôr.

Johansen forteller at det foregår mye spennende forskning og utvikling på dette området. De selv driver og tester hva slags helseeffekter produktet deres kan ha på dyr. De har hittil investert flere titalls millioner i denne forskninga, ifølge Johansen.

Krabbepulveret skal også kunne konsumeres av mennesker.

Krabbeskjell består av er kitin, kalsium og protein, og ifølge Johansen kan man få positive helseeffekter ut av råstoffet om man bruker det riktig.

– Vi vet for eksempel at kalsium kan styrke skjelett og at kitin er bra for immunforsvaret. Krabbepulveret har dessuten en marin lukt og smak, og kan brukes som smaksforsterker.

foto
Akkurat nå driver Nutrishell og tester hva slags helseeffekter produktet deres kan ha på dyr. Tanken er at pulver av krabbeskjell også skal kunne konsumeres av mennesker. Foto: Cecilia Brurok

Har funnet en nisje

Nutrishell har sitt utspring fra Kystmiljø AS, et selskap som har spesialisert på håndtering av restråstoff fra havbruksnæringen. Nutrimar på Frøya benytter seg også av restråstoff, men de to firmaene har ikke tilknytning til hverandre.

– Vi ser stadig på nye muligheter, men akkurat nå er det krabbe vi satser på. Vi har funnet en nisje, sier Johansen stolt.

Kystmiljø startet krabbeprosjektet høsten 2020 og Nutrishell ble stiftet som et eget selskap i mars 2021.

foto

Det har vært flere som har sett på mulighetene til å benytte seg av krabbeskjell før dem, legger Johansen til.

– Og hvorfor de ikke har lykkes kan man bare spekulere i, men det er kanskje det som kjennetegner oss. Nutrishell består av en gjeng entusiastiske gründerspirer som ønsker å utfordre det etablerte. Det er ingen andre som har satt dette såpass i system som oss.

Nutrishell fikk 2, 8 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge for ett år siden.

- Det har betydd mye for oss at de har hatt trua på oss.

Det gode og pragmatiske samarbeidet med Hitramat, og ikke minst Anton, har også vært helt avgjørende for satsinga.

– Hitra kommune har vi også opplevd som raske og framoverlente. Både kommune og Hitramat har rett og slett ønsket at vi skulle lykkes, og det har vært viktig for oss, tilføyer Johansen.

foto
Nutrishells byggeprosess starter i mars og fabrikken skal være ferdig i oktober. Foto: Stein Olav Sivertsen

Bygger seg fabrikk

Nutrishell har fått en svært langvarig råstoffkontrakt med Hitramat.

– I tillegg går det meste av krabben til Hitra i sesong, påpeker Johansen.

Årlig blir det foredlet opp mot 4.500 tonn taskekrabbe ved produksjonsanlegget til Hitramat på Kuøya. Det utgjør cirka 70 % av all taskekrabbe landet i Norge.

Johansen forteller at Nutrishell skal starte å bygge sin egen fabrikk på Kuøya i løpet av mars.

– Det blir et tilbygg ved siden av Hitramat på over 700 kvm. og vi håper å flytte inn i løpet av oktober.

foto
– Vi ser stadig på nye muligheter, men akkurat nå er det krabbe vi satser på. Vi har funnet en nisje, sier gründer og markedssjef i Nutrishell, Christian Johansen. Foto: Cecilia Brurok

Fordeler seg på to steder

Nutrishell har per i dag seks ansatte. Selve videreforedlingen foregår på Hitra med Karol Czaplis som produksjonssjef. I tillegg har Nutrishell kontor i Trondheim.

Fra fjerde etasje i Pirsenteret og med utsikt over Hurtigrutens anløpskai, sitter Christian og hans kollegaer Tina Olaussen (29) og Roger Røstad (50). Tina er sivilingeniør i kjemi og bioteknologi, og daglig leder av Nutrishell. Roger er industriutvikler og har tidligere vært produksjonsdirektør for Scanbio, fabrikksjef for Biokraft Marin og meierisjef hos Synnøve Finden.

Vil skape flere lokale, framtidsretta arbeidsplasser

Krabben er allerede en stor og viktig arbeidsplass på Hitra. Å kunne være med å skape enda flere arbeidsplasser lokalt er stas, konstaterer de tre.

– Vi jobber i grenselandet mellom mat, miljø, bærekraft og det å ta i bruk nye ressurser. Sånne arbeidsplasser er i vinden og de har kommet for å bli. Akkurat nå er vi på utkikk etter en ny CCO (chief operating officer, salgssjef) og i sesong vil vi fort trenge dobbelt så mange ansatte på Hitra som nå. Vi vil trolig også ha behov for enda flere når fabrikken kommer ordentlig i gang.

foto
Roger Røstad er Nutrishells industriutvikler, og når de nå skal bygge fabrikk på Hitra er det spesialteknikk og ikke hyllevare de tar i bruk. Foto: Cecilia Brurok

Lager en fabrikkmodell som kan tas i bruk over hele verden

Råvarer går vanligvis ut fra Øyregionen, men i dette tilfellet er det omvendt. For selv om Nutrishell får tonnevis med ferskt materiale fra Hitramat er det ikke nok. I tillegg er det utfordrende at krabben er sesongbetont, så i løpet av mai blir det oppstart av fryselinjer hos eksterne leverandører, forteller Johansen.

– Når Nutrishell får råstoff fraktet til Hitra fra andre steder vil vi på sikt kunne gå bort i fra dette med sesongproduksjon.

Nutrishell har dessuten store ambisjoner om å lage en fabrikkmodell som kan tas i bruk andre steder i verden hvor det også foregår skalldyrproduksjon.

– Når vi skal i gang å bygge pilotfabrikken vår på Hitra, er det spesialteknikk og ikke hyllevare vi tar i bruk. Vi gleder oss til fortsettelsen og ser fram til å nå en nye milepæler.