– På Tiller er en halv million kroner over prisantydning en bra pris, mens vi ser en tendens til at budrundene tar av enda mer på for eksempel øst- eller vestsiden av byen, sier eiendomsmegler i DNB Eiendom, Wibecke Olstad.

Mandag denne uka, fem dager etter annonsering, ble en enebolig i Rognbudalen på Tiller kuppet før visning. Boligen hadde i utgangspunktet en prisantydning på 6 490 000 kroner, men ble solgt for sju millioner.

Eneboligen har et bruksareal på 172 kvadratmeter, tre soverom og ble bygd i 1987.

– Dette er nok en av de bedre bruktboligene solgt på Tiller den siste tida, med gode materialvalg og fin stil. Den skiller seg ut, men sju millioner kroner er likevel en god pris, sier Olstad.

foto
Eiendomsmegler i DNB Eiendom, Wibecke Olstad. Foto: DNB Eiendom

– Stor betalingsvilje

Ifølge megleren har hun sett de samme tendensene på sørsida av byen som i resten av Trondheim etter jul: Få boliger til salgs og prisvekst.

– Mange, og kanskje spesielt unge og barnefamilier, har fått øynene opp for området, fordi de ser at de får mer for pengene her. Dette er igjen med på å presse prisene opp når det er generell boligmangel, sier Olstad.

Flere meglere MN24 har snakket med de siste månedene sier at de fraråder selgere å akseptere kuppforsøk. Argumentet har vært at selger ikke får markedspris, mens kjøper risikerer å betale for mye. Likevel har det vært flere tilfeller med kupping.

– Det er naturlig at vi er skeptiske, i hvert fall når markedet er såpass bra som det er nå. Vi vet at betalingsviljen er stor der ute, sier Olstad.

Tall fra Eiendom Norge viste i starten av mars at boligprisene i Trondheim steg med 1,7 prosent i februar. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent.

Lønner seg for selger

Ny forskning fra NTNU viser at boligselgere får høyere pris om boligen blir solgt etter budkupping enn om samme bolig hadde blitt solgt etter vanlig budrunde.

Førsteamanuensis ved NTNU, Are Oust, forklarer at forskningen viste at selger fikk omtrent 4,5 prosent høyere pris om boligen ble solgt etter budkupping.

Forskerne har sett på 84 000 boliger i Oslo over ti år, hvor 2000 av dem ble kuppet. Oust forklarer at de ved hjelp av empiriske teknikker har fulgt samme boliger over tid, samt lignende boliger for å lage et sammenligningsgrunnlag og for å forsikre seg om at det ikke bare er «de beste» boligene som blir kuppet.

foto
Are Oust, førsteamanuensis ved NTNU Handelshøyskolen. Foto: NTNU

– Hvis kjøper hadde hatt is i magen, og kjøpt den samme boligen i en budrunde, tror vi at kjøper hadde kommet billigere ut i veldig mange tilfeller. Samtidig er det jo snakk om en risiko her. Kjøper er klar over at å kuppe kan koste mer, men er villig til å sikre seg boligen likevel, sier Oust, og legger til:

– Dette kan det være mange grunner til. Kanskje vil vedkommende bo i et spesielt område, eller så har de ikke tid til å vente, og er derfor villig til å betale mer. Hadde de latt kuppforsøket være, så tar de også risikoen med at noen andre kan kuppe boligen.

– Er studien overførbar til boligmarkedet i Trondheim?

– Helt klart. Historisk sett har det vært høyere frekvens av kupping i Oslo enn i Trondheim, og noe høyere temperaturer i boligmarkedet. Men vi antar at funnene ville ha vært de samme, og har også testet med færre data her.

Oust peker på at selv om kjøperne i snitt har betalt 4,5 prosent mer for de 2000 boligene i studien, er det nok også mange som har sluppet billigere unna.

– På mikronivå er det vanskelig å si hva utfallet blitt på de ulike boligene.

Fraråder kupping

Olstad har sett Ousts spalte i Dagens Næringsliv hvor han skriver om NTNU-studien.

– Selv om vi fraråder kupping, er det vanskelig å rådgi kunder når de får slike tilbud. Da må vi opptre ryddige og si at dette er noe de må ta stilling til selv. I en budrunde er det veldig uforutsigbart å si hva folk er villige til å betale. Noen blir skuffa når de kommer på visning, mens andre liker boligen enda bedre enn de gjorde i utgangspunktet, sier Olstad, og legger til:

– Når markedet er såpass brennhet som det er nå, er det uansett stor usikkerhet rundt det hele. Alt taler for at selgere ikke bør godta kuppforsøk, fordi betalingsviljen er så god. Samtidig kommer det helt an på område, og prishistorikken her. Det er viktig å se på hva lignende objekter har gått for i samme område.

Uka med flest annonseringer

I forrige uke ble det lagt ut 171 bruktboliger for salg i Trondheim. Dette er så langt den uken med flest annonseringer i år, og et stykke foran uka med nest flest – uke seks med 122 annonseringer.

Flere meglere har tidligere i år forklart prisveksten i byen med at det legges ut få boliger for salg. Petter Bang Møllersen i Heimdal Eiendomsmegling tror ikke, til tross for flere annonseringer forrige uke, at det nødvendigvis vil legges ut flere i tiden framover.

foto
Petter Bang Møllersen i Heimdal Eiendomsmegling. Foto: Terje Svaan

– Det er vel mer etterlengtet, og noe mer forsinket enn det vi hadde forventet. Vi hadde antatt at det skulle komme flere bruktboliger ut for salg i uke åtte og ni, men ser at det er noe mer forsinket enn det pleier å være. Årsaken til dette kan være den nye boligloven, sier Bang Møllersen, og legger til:

– Men om forrige uke var et unntak eller om det faktisk legges ut flere bruktboliger for salg i tiden framover, får vi ikke svar på før om noen uker.

Tall hentet ut av Heimdal Eiendomsmegler viser at det ble solgt 86 boliger forrige uke. 71 prosent av dem gikk over prisantydning og omløpshastigheten var 13 dager. Antall bruktboliger i Trondheim på Finn er 370 tirsdag, og for første gang i år har antallet oversteget 300.

– Vi ser at det fortsatt er en vesentlig andel av boligene som selges over prisantydning, og forventer ikke noen store endringer her på kort sikt. Hvis vi ser på det over flere måneder, blir det interessant å se om markedet tar unna, men akkurat nå er det fremdeles veldig få bruktboliger til salgs. Tidligere år har vi hatt mellom 600 og 700 bruktboliger til salgs, så det er fremdeles stor forskjell.