De skal løse kreftgåten: - Kreft vil bli en sykdom som du dør med, ikke av

foto