- Det blir interessant å se om anbefalingen er fulgt

foto