Sa ja til flere butikker ved City Syd, kan ta handel for 100 millioner fra Midtbyen

foto