Går alt etter planen ønsker John Helge Inderdal å starte oppdrett av røye i hjemkommunen Sørli ved årsskiftet 2015-2016.

Gründeren solgte seg ut av livsverket sitt, Lierne Bakeri, i 2011. Det siste halvannet året har han jobbet med planene om oppdrett.

- Jeg har jobbet sammen med SINTEF i halvannet år, og det er et såkalt fullrenseanlegg vi planlegger, sier Inderdal til Trønderavisa.

- Vil ikke erstatte bakeriet

Siden Inderdal solgte seg ut av Lierne Bakeri har bakeriet gått på store tap. De nåværende eierne, Orkla Foods, vurderer å legge ned bakeriet, noe som vil føre til at opptil 100 personer i Lierne mister arbeidsplassen.

Inderdal advarer imidlertid mot å tro at et oppdrettsanlegg kan erstatte eventuelle arbeidsplasser ved bakeriet.

- Det vil bli en veldig effektiv og rasjonell produksjon, og på langt nær så mange arbeidsplasser som det er ved bakeriet. Dette vil ikke på noen måte erstatte disse hvis de forsvinner, sier Inderdal til Trønderavisa.

Vil produsere 1000 tonn kjøtt

Viser det seg at planene kan gjennomføres, ønsker Inderdal å produsere melleom 500 og 1000 tonn fiskekjøtt per år. Han advarer imidlertid mot å skru opp forventningene for mye.

- Å bygge opp bakeriet var lett i forhold til det jeg holder på med. Derfor må ikke forventningene skrus opp, sier Inderdal til Trøndelavisa.