Kraftig redusert overskudd for hjørnesteinsbedriften

foto