«Søknad om fornyelse av skjenkebevilling fra Brukbar Solsiden AS... ...for utøvelse ved Brukbar Blæst, TMV-kaia 17, avslås».

Slik slutter brevet som er signert av Trondheim kommune og sendt til utestedet 28. september i år. Med to dager igjen av den eksisterende bevillingen hadde ikke styreleder Kristian Strand-Nustad annet valg enn å begjære oppbud.

Ikke overholdt loven

Kommunen viser til at det stilles krav om «uklanderlig vandel i forhold til skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen». Dette for å unngå at enkelte selskaper får «et urettmessig konkurransefortrinn i forhold til øvrige drivere som oppfyller oppgave- og betalingspliktene sine».

- På generelt grunnlag kan jeg si at bakgrunnen for kravet er at alle som driver serveringssted skal drive på like vilkår, sier juridisk rådgiver Hilde Ringard i Eierskapsenheten i Trondheim kommune, og presiserer at hun ikke kommenterer enkeltsaker.

Som eksempler på skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen viser Trondheim kommune til både ligningsloven, merverdiavgiftsloven, skattebetalingsloven og regnskapsloven.

I revisors beretning til utestedets årsregnskap for 2014 bemerker revisor at selskapet ikke har overholdt skattebetalingsloven.

«Selskapet har i 2014 ikke behandlet skattetrekk i samsvar med bestemmelsene i skattebetalingslovens paragraf 5-12» står det i beretningen. Paragraf 5–12 omhandler innskudd og saldo på bedriftens konto for forskuddstrekk av skatt.

Daglig leder og eier, Kristan Strand-Nustad ønsker ikke å kommentere saken utover følgende:

- Jeg har slitt økonomisk i flere år, blant annet på grunn av konkursen i det som tidligere var Blæst. I tillegg er dette en bransje med små marginer. Jeg skulle kanskje kastet inn håndkledet tidligere, men jeg har prøvd å få det til å gå. Jeg er forferdelig trist og fortvilet med tanke på kreditorer som har tapt penger på denne konkursen, og jeg har også tapt mye selv ettersom jeg personlig står som kreditor i selskapet, sier daglig leder og eier Kristian Strand-Nustad i en kommentar til Adresseavisen.

Her kan du lese historien Brukbar og Blæst fra 1997 til 2016.

Skyldte 660.000

Etter det Adresseavisen kjenner til har Brukbar Solsiden AS slitt med økonomien etter sammenslåingen av Brukbar og Blæst.

Brukbar Solsiden AS var før de selv begjærte seg konkurs registrert med 42 inkassosaker, hvorav seks delvis oppgjort, ifølge en kredittvurdering av selskapet. Det største enkeltbeløpet er på drøyt 160.000 kroner, og samlet sett utgjør inkassosakene over 660.000 kroner. I vurderingen fremkommer det også at selskapet allerede i januar 2015 ble registrert som betalingsudyktig.

I det endelige avslaget viser Trondheim kommune også til tidligere konkurser Nustad har vært involvert i. Han eide halvparten av Torvet Restaurantdrift AS, som eide både Brukbar AS og Torvet Restaurant AS. Sistnevnte var eierselskapet til restauranten Lille på Torvet.

Alle tre selskapene begjærte oppbud i september 2015 «på bakgrunn av manglende betalingsevne og anførsel om å være insolvent» heter det i brevet, og Eierskapsenheten skriver at «tilbakemeldinger vedrørende driften av disse selskapene vil ha betydning for totalvurderingen av vandelen».

Lurer du på hvordan det ser ut backstage på en rockescene? I 2008 ble vi med backstage på Blæst.

Kommunen brøt alkoholloven

I et brev fra advokatfirmaet Langseth på vegne av Brukbar Solsiden AS bestrides kommunens konklusjon. Advokaten påpeker at Brukbar Solsiden AS ikke er straffet for noen lovbrudd, og at det ikke foreligger noen anmeldelse av selskapet.

Før avslaget datert 28. september ble sendt var det lite som skjedde på lang tid. Allerede 30. november 2015 sendte Nustad inn søknad om forlengelse av skjenkebevillingen for fire nye år. Ifølge alkoholloven skal søknad om bevilling behandles innen fire måneder, men det første svaret fra kommunen kom ikke før i starten av september, tre uker før den eksisterende bevillingen gikk ut, og over ni måneder etter at søknaden ble sendt.

I behandlingsprosessen etterspurte Eierskapsenheten vandelsuttalelser fra flere etater. Avslaget ble blant annet begrunnet med en uttalelse fra Skatteetaten datert 27. mai 2016, også det sendt lenge etter at søknaden egentlig skulle vært behandlet.

Dette ble også påpekt da advokatfirmaet Langset purret på kommunen for å få svar på bevillingssøknaden i september 2016.

«Ved å bryte lovens krav til maksimal saksbehandlingstid, har kommunen satt de ansatte og bedriften i en meget vanskelig situasjon» skriver advokat Christian J. Aubert og viser til at selskapet ikke vil være i stand til å betale løpende lønninger i oppsigelsestiden om de ikke kan drive videre.

Nustad sier han har forståelse for at kommunen strammer inn reglene, men skulle ønsket at de hadde gitt svar på søknaden hans tidligere.

- Hadde de bare svart noen måneder tidligere kunne vi skaffet en kjøper til plassen slik at de ansatte fortsatt hadde hatt en arbeidsplass og Trondheim fremdeles en mellomstor scene. Nå er muligheten tapt, og igjen står bare tapere. Det gjør vondt, men nå må jeg se fremover og ta vare på de rundt meg, sier han.

Treg bystyrebehandling

Den juridiske rådgiveren i Trondheim kommune forklarer at bystyret i forbindelse med fornyelsen av alle skjenkebevillingene hvert fjerde år behandler de kommunale retningslinjene for skjenkebevilling på nytt. Denne behandlingen ble gjennomført i slutten av mai.

- Vi kan ikke behandle søknadene før de nye retningslinjene er klare, sier Ringard og legger til:

- Alle bevillingshavere vet at skjenkebevilling gis for maksimalt fire år, og at det i forbindelse med fornyelsen foretas en vurdering av om ny bevilling skal gis. Alle søkerne fikk svar på søknaden sin før bevillingene gikk ut 30. september 2016.

Og med det var det over og ut etter nesten 20 år med Brukbar og 16 år med Blæst.