Den Rema-eide bedriften har siden oppstarten holdt til i Midtre Gauldal, men skal nå bygge ny fabrikk i enten Orkdal eller Malvik.

Norsk Kylling har i dag rundt 350 ansatte, og ifølge tillitsvalgt Marek Hutta kan det bli 30 prosent færre ansatte etter flyttingen. Det kan medføre at over 100 mister jobben, skriver Trønderbladet.

- Tid til å områ seg

Administrerende direktør Kjell Stokbakken sier til avisen at det må være en fordel for de ansatte å få beskjed tidlig om flyttingen og at det blir behov for færre folk.

- Vi har vært uvanlig tidlig med å varsle. Det skaper uro, men vi gjør det for at de ansatte skal få tid til å områ seg, sier han.

Stokbakken sier til Adresseavisen at det endelig tallet for hvor mange som vil jobbe ved den nye fabrikken ikke er klart, ettersom den ennå ikke er ferdigprosjektert.

Bedriften varslet i juni i år om at den nye fabrikken vil bli bygd enten på Sveberg i Malvik eller på Grønøra i Orkanger, og at det ikke var aktuelt å bygge nytt i Midtre Gauldal.

- Vi har gjort alt vi kan for å finne en løsning i kommunen, vi ønsket virkelig å bygge ny fabrikk der, men dessverre blir kostnadene for høye og risikoelementene for mange til at vi kan gå for bygging av vår nye fabrikk der, sa Stokbakken da.

Har et førstevalg

Stokbakken sier nå at Orkdal er førstevalg for den nye fabrikken, og at de har stilt som ultimatum at eventuell dyrkajord som går tap skal erstattes med nydyrking eller flytting av matjord.

Han sier til Trønderbladet at de tilbyr ansatte norskopplæring og kompetanseheving for å hjelpe de som må lete etter nye jobber.

- Vi tilbyr språkopplæring fordi det er viktig at vi blir bedre på språk internt, og for at de skal kunne finne seg jobb et annet sted. I produksjonen er 80–90 prosent ikke norske, sier Stokbakken.