3,5 milliarder kroner skal hentes inn gjennom en ny finansskatt, og i statsbudsjettet førstkommende torsdag vil regjeringen komme med forslag til hvordan skatten skal utformes.

Sparebankene frykter at skatten vil komme i form av økt arbeidsgiveravgift, noe som ifølge Finans Norge vil bety utgjøre 70 000 per årsverk i næringen. Ifølge hovedorganisasjonen for finansnæringen vil én av ti arbeidsplasser i næringen bli truet av en slik ekstraskatt.

Sparebank 1 SMN har drøyt 1200 ansatte på konsernnivå, og Haugan sier det ikke er urimelig å tro at 120 av dem vil stå i fare.

- Vi har en strategi hvor vi ønsker å beholde rådgiverne våre, men hvis vi blir ilagt en ekstra arbeidsgiveravgift, så vil jeg få et veldig press på meg for å få ned kostnadene, sier Haugan til Adresseavisen.

Han sier at banken har en nedbemanningsplan, men at de har fått tid på seg til å gjennomføre den. Skatten kan føre til at kuttene må komme tidligere, ifølge Haugan.

Skatteforliket

Finansskatten er en del av skatteforliket som de seks største partiene på Stortinget ble enige om i mai i år. Skatten skal være på 3,5 milliarder kroner, og skal være med på å dekke inn for andre skattelettelser.

Flere modeller for utformingen av skatten er nevnt, men i Sparebank 1 SMN tror de at regjeringen vil foreslå å en økning av arbeidsgiveravgiften. Ifølge Haugan vil det først og fremst være de helnorske bankene som rammes, ettersom de store bankene kan svare med å flytte arbeidsplasser ut av landet.

- For å si det på trøndersk, så er det «helt toillatt», sier Haugan, som også er styreleder i Sparebankforeningen.

Sparebank 1 SMN fikk et overskudd etter skatt på 771 millioner kroner etter første halvår i fjor. På spørsmål om de ikke tåler en slik skatteøkning, svarer Haugan at det ikke er økt skatt i seg selv som er problemet.

- Vi bærer greit skattenivået, og vi aksepterer at vi skal få en ekstraskatt. Men en slik utforming vil være konkurransevridende, og svært lite ansattvennlig. Et enkelt alternativ er å ilegge den som skatt på overskudd, sier Haugan.

Erik Gunnes og Venche Johnsen er tillitsvalgte for Finansforbundet i Sparebank 1 SMN. De sier at de særlig frykter for avdelingskontorene til banken hvis arbeidsgiveravgiften økes.

- Denne modellen vil gjøre det dyrere å opprettholde antall ansatte, og jeg frykter at det i første omgang vil gå utover distriktene, sier Gunnes.

Avventer budsjettet

Det er Finansdepartementet som utformer forslaget til den nye finansskatten, og fungerende kommunikasjonssjef Martine Røiseland skriver i en e-post at de ikke har noen kommentarer før statsbudsjettet kommer.

- Det vil komme et konkret forslag til hvordan finansskatten skal utformes når regjeringen legger frem forslag til statsbudsjett 6. oktober, skriver hun.

Tidligere i høst sendte 15 sparebanker bekymringsbrev til finanspolitikerne på Stortinget om den nye skatten. Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad sitter ikke selv i finanskomiteen, men sier han regner med at hensynet til arbeidsplasser vil veie tungt når forslaget skal behandles.

- Ja, det er klart man må ta hensyn til det. Det viktigste er at den ikke rammer arbeidsplasser, som er noe vi trenger mer av. Jeg regner med at det vil bli en del av behandlingen i finanskomiteen, sier Bjørnstad.