Honorær konsul er en fjong tittel. Men bortsett fra retten til å flotte seg med en fin tittel, pluss en og annen dannet samtale over et glass champagne, følger det ingen penger med et slikt verv. Mange av de honorære konsulene må betale sine egne utgifter, selv om de utfører en del arbeid for nasjonene de representerer.

Finland og Nederland har nylig skiftet ut sine stedlige representanter i Trondheim.

Finland

Harald Setsaas (74) har vært finsk konsul i hele 34 år, men er nå avløst av Jari Takala (56) som honorær konsul for vårt nordiske naboland. På en tilstelning på Rockheim ble Setsaas takket for innsatsen og Takala fikk lykkønskninger fra Finlands ambassadør til Norge, Erik Lundberg. Trondheims ordfører Rita Ottervik (Ap) var til stede og overrakte blomster til avtroppende og påtroppende konsul.

foto
Finland: Jari Takala (til venstre) har nylig overtatt etter næringslivsveteranen Harald Setsaas (til høyre) som Finlands stedlige representant i Trondheim. Erik Lundberg (i midten), Finlands ambassadør til Norge, ønsket den nye honorære konsulen lykke til og takket den gamle for jobben.

Jari Takala er fra byen Jyväskylä midt i Finland, og har bodd i Trondheim i 30 år. Takala driver konsulentvirksomhet der han bistår med kontakt mellom norske og finske bedrifter.

Nederland

Også Nederland har skiftet mannskap. Ny nederlandsk konsul er Knut Vestbø, banksjef i Sparebank 1 SMN. Han ble ved en tilstelning i sparebankens hovedkontor i Søndre gate ønsket velkommen i jobben av Nederlands ambassadør til Norge, Tom van Oorschot. Vestbø etterfølger Ivar Røsholdt som honorær konsul.

foto
Nederland: Knut Vestbø (til venstre), banksjef i Sparebank 1 SMN, er blitt honorær konsul i Trondheim for Nederland. Vestbø ble utnevnt av Nederlands ambassadør til Norge, Tom van Oorschot.

Dette gjør en konsul

Berit Rian (62), leder i Næringsforeningen i Trøndelagsregionen, har siden 2015 vært honorær konsul for Frankrike.

foto
Berit Rian, adm. dir. i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, er honorær konsul for Frankrike.

- Hva gjør en honorær konsul?

- Han eller hun er en annen nasjons representant i trondheimsregionen. Oppgavene varierer noe fra land til land. Det er en rekke praktiske oppgaver som skal utføres, som å utlevere pass og ID-kort til franske statsborgere og å bekrefte dokumenter. Jeg må av og til også bekrefte at personer som mottar trygd fra Frankrike er i live. Når det er valg i Frankrike, må det organiseres slik at det blir mulig å avgi stemme på konsulatet. Jeg må bistå franske borgere som får problemer, enten de blir fengslet, utsatt for tyveri, eller når noen dør. En annen del av jobben er å skape samarbeid mellom trondheimsregionen og Frankrike. Det er en sentral oppgave for en honorær konsul å være tilrettelegger for handel og annet samarbeid.

- Siden en honorær konsul ikke får betalt for jobben, mens det kan være en del arbeid; er det da slik at tittelen konsul anses som lønn?

- For meg betyr tittelen null og niks. Jeg er glad i Frankrike. Jeg anser det som mitt andre hjemland, etter at jeg har bodd og studert der. Derfor ønsker jeg å gjøre en jobb for Frankrike. Jeg ville derfor ikke sagt ja til å bli konsul for noe annet land. Det er dessuten en stor ære. Jeg får ingen betaling, og får ikke engang dekket utgifter.

Går i arv

Trond Lykke (72) er dansk konsul. Det har han vært siden 1996, men til høsten er det slutt på hans periode med å være Danmarks stedlige representant i Trondheim. Da blir han etterfulgt av sin sønn Christian.

foto
Kjøpmann Trond Lykke er honorær konsul for Danmark.

Det er ikke uvanlig at tittel og funksjon som konsul går i arv. Harald Setsaas overtok som Finlands stedlige representant etter sin far. Rollen som britisk konsul gikk fra Francis Kjeldsberg, til hans datter Berit. Nå har funksjonen som britisk representant gått ut av Kjeldsberg-familien, men ikke ut av Kjeldsberg som bedrift. Direktøren i R. Kjeldsberg AS, Ole Petter Bjørseth, har nemlig overtatt rollen som konsul.

foto
Ole Petter Bjørseth, konsernsjef i R. Kjeldberg AS, er honorær konsul for Storbritannia.

Kun fire kvinner

Verken Kina, USA eller Russland har et nettverk av honorære konsuler. Derimot har de nordiske land en tett vev av konsulater i hverandres land. Alle nordiske land har honorær konsul i Trondheim.

De fleste konsulatene er representanter for europeiske land, men listen over konsuler har også noen mer langveisfarende innslag. India (Rita Kumar), Bangladesh (Håkon Knudsen) og Brasil (Marius Maske) er de eneste ikke-europeiske landene som for tiden har honorær konsul i Trondheim.

foto
Bystyrepolitiker Rita Kumar (Ap) er honorær konsul for India.

Kun fire av de 23 konsulene i Trondheim er kvinner. I Norge totalt er det vel 210 honorære konsuler, ifølge Utenriksdepartementets oversikt over fremmede lands konsulater og ambassader. Tallet har krympet fordi mange land har redusert sin diplomatiske representasjon i andre land.

foto
Lege Kristin Offerdal er honorær konsul for Tyskland.

Handel og penger

Tradisjonelt har konsuler vært rekruttert fra næringslivet. De senere årene har det også vært rekruttert en del advokater og andre selvstendig næringsdrivende. Konsulene i Trondheim «regjerer» over Trøndelag, men noen av dem har ansvar for et enda større geografisk område.

foto
Skipsreder Ole T. Bjørnevik er honorær konsul for Luxemburg
foto
John Binde, leder for bedriften Scanbio, er honorær konsul for Portugal.
foto
Næringslivsveteranen Kaare Gisvold er honorær konsul for Spania.

Dette er de 23 honorære konsulene i Trondheim:

 • Håkon Knudsen, Bangladesh

 • Christian M. Bachke, Belgia

 • Marius Maske, Brasil

 • Trond Lykke, Danmark

 • Trond B. Brekke, Estland

 • Jari Takala, Finland

 • Berit Rian, Frankrike

 • Rita Kumar, India

 • Lars Tvete, Island

 • Carl Christian Thodesen, Italia

 • Ole Birger Giæver, Latvia

 • Kjell Eriksen, Litauen

 • Ole Bjørnevik, Luxemburg

 • Knut Vestbø, Nederland

 • Per Kr.Forseth, Polen

 • John Binde, Portugal

 • Kaare Gisvold, Spania

 • Ole Petter Bjørseth, Storbritannia

 • Jan Kaare Tapper, Sverige

 • Oddvar Kr.Karlsen, Tsjekkia

 • Kristin Offerdal, Tyskland

 • Eszter Vanky, Ungarn

 • Egil Tegnander, Østerrike