Etter flere år med underskudd, har Kleins fått plusstall