Nordland fylkeskommune går sammen med andre fylkeskommuner for å utvikle framtidens nullutslipps hurtigbåter.

– Prosjektet fremtidens hurtigbåt har som mål å utvikle verdens første utslippsfrie hurtigbåt. På denne måten kan vi samtidig som vi leder an i det grønne skiftet, bidra til at norsk industri og verfts-næring får et fortrinn. Vi kan med vår teknologi- og industribakgrunn ta en global ledelse i en grønn industriutvikling, fastslår fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll i en pressemelding.

Hurtigbåt-koden

Mens ferjene er i ferd med å bli «grønne», så tar det lengre tid med hurtigbåtene. Torghatten-direktør Stein Andre Herigstad-Olsen sa under sitt foredrag på Ramtindkonferansen at selskapet har et mål om at hurtigbåtene skal bli utslippsfrie.

– Det er ikke lett. De er svært energikrevende og batterier er tunge, men vi har troen på å å knekke hurtigbåtkoden, understreket han.

Første fase i utviklingsløpet har ifølge fylkeskommunen gitt flere spennende skisser på tegneblokka. Nå er tiden kommet for å bygge, pilotere og å teste ut komplette hurtigbåtfartøy.

– Selskapet vi nå etablerer sammen med de andre fylkeskommunene som et aksjeselskap, vil altså ligge helt fremst i leia når vi tar grep om en grønn revolusjon innen maritim industri og skipsbygging. Hvis ikke vi gjør dette, så vil eksempelvis kineserne gjøre det i løpet av ikke altfor lang tid, mener Norvoll.

Test i fullskala

Fylkesrådsleder Norvoll mener fylkeskommunene, som har det daglige ansvaret for hurtigbåttilbudet til kystens befolkning, både har et selvstendig ansvar – og en særlig mulighet for å drive et slikt utviklingsprosjekt i mål.

– De bygger ikke hurtigbåter i Oslo. De bygges på verft langs kystfylkene. Når ny teknologi skal testes ut i fullskala, så vil det bli gjort i hurtigbåtsambandene som vi daglig betjener – i all slags vær og med reelle testvilkår, sier han.

Fremtidens hurtigbåt skal utfordre norsk maritim industri på å bygge verdens første nullutslipps hurtigbåter. Disse skal deretter prøves ut for å gi svar på om fylkeskommunene, som ansvarlig for alle norske hurtigbåtsamband, kan sette krav til nullutslippsfartøy i fremtidige anbud, samtidig som teknologien utvikles og blir prismessig konkurransedyktig.

– Det koster å utvikle ny teknologi. Men dette er også norsk verftsindustri sin mulighet til å ta en ledende rolle globalt. Dette er teknologi som vil bli etterspurt globalt, med et enormt marked i hele verden. Norsk, grønn, maritim teknologi kan dermed bli et av svarene på verdens store klimautfordringer, utdyper Norvoll.

BAnett har spurt Thor-Wiggo Skille, rådgiver politisk kommunikasjon i Nordland fylkeskommune, hva selskapet skal hete og hvilke fylkeskommuner som er med. Ifølge Skille er navnet ikke klart, og det gjenstår å gjøre vedtak i fylkeskommunene, men det er fylkeskommunene fra Finnmark til og med Vestland som er aktuelle.