Selfiesatellitt fra Trondheim skytes ut i rommet onsdag

foto