Halvparten av bedriftene vil ikke ha kontorplass til alle ansatte

foto