Det spekuleres i at flere store lakseprodusenter i Midt-Norge kan være interessert i å kjøpe Berg-Hansens-familiens aksjer i det privateide opprettsselskapet SinkabergHansen.

Aksjeanalytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto Securities, sier til Intrafish at han tror de store lakseprodusentene Mowi, Salmar og Lerøy - som alle holder til på Hitra og Frøya, kan være interessert i å kjøpe.

Kilder som Dagens næringsliv og Intrafish har snakket med, mener at særlig Lerøy kan være interessert fordi de to selskapene har samarbeidet tett gjennom flere år. Lerøy selger all fisken som SinkabergHansen produserer.

Daglig leder i Lerøy Midt, Harald Larssen, ønsker ikke å kommentere om SinkabergHansen er av interesse for dem.

– Ingen kommentar, skriver han i en SMS på direkte spørsmål fra lokalavisa Hitra-Frøya.

SinkabergHansen er et av Norges største private lakseselskap med en årlig produksjon på rundt 35.000 tonn laks per år. De har hovedkontor og slakteri i Rørvik. I Rørvik holder også NTS/Salmonor til.

SinkabergHansen eies av familiene Berg-Hansen og Sinkaberg. Nå vil Berg-Hansen-familien selge sine aksjer som utgjør 44,4 prosent av selskapet.

Lokalavisa har tidligere i dag skrevet at eks-minister Lisbeth Berg-Hansen og familien vil selge lakseaksjene sine og at de kan få nær én milliard kroner for dem.