Initiativtakerne er omstillingsprogrammet i Indre Fosen, Nord-Fosen Utvikling, Fremtidens industri (FI) og Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT Indre Fosen).

Det skriver de i en pressemelding til Fosna-Folket.

7. og 8. juni skal de nemlig arrangere to fagdager for bærekraft og samfunnsansvar.

– Vi ønsker at flere bedrifter får øynene opp for mulighetene som ligger i det grønne skiftet, sier Thomas Bergo, leder for omstillingsprogrammet i Indre Fosen.

Omstillingsbehov

Ifølge pressemeldingen vil fagdagene for bærekraft bli holdt på Stadsbygd og i Osen i første omgang.

– Bærekraft har betydning uansett hvilken bransje du er i. Her handler det om å holde seg i «gamet» når spillereglene endres, sier Ingunn Rokseth, daglig leder i NiT Indre Fosen.

Sentrale utviklingsaktører skal bidra til at næringslivet på Fosen satser hardere på bærekraft og samfunnsansvar. Her representert ved Torbjørn Dahle (t.v) og Thomas Bergo i omstillingsprogrammet i Indre Fosen. Til høyre står Tore Brattgjerd i Nord-Fosen Utvikling. Foto: Roy Strømsnes / Strømsnes Rø

Bergo støtter utsagnet til Rokseth, og mener at de de globale megatrendene rundt bærekraft og samfunnsansvar har skapt et enormt omstillingsbehov på kort tid.

– Bedriftene står ovenfor tøffe krav og forventninger til bærekraftig forretningsdrift, både fra kundene og fra de som setter rammebetingelsene. Bedrifter som tar bærekraft på alvor får et konkurransefortrinn, mens de som ikke følger med i timen står i fare for å miste markedsandeler, sier han.

– Trenger mer samarbeid og kunnskapsdeling

Videre i pressemeldingen står det at Sparebank 1 SMN har gjennomført en undersøkelse blant 600 bedriftsledere i Midt-Norge, som støtter påstanden om at mange bedrifter ikke har et bevisst forhold til bærekraftig utvikling.

Undersøkelsen skal vise at én av tre bedrifter i Midt-Norge forventer at bærekraft vil bidra til økt lønnsomhet de neste fem årene.

Daglig leder for Nord-Fosen Utvikling, Tore Brattgjerd, forteller i pressemeldingen at næringslivet på Fosen har alle forutsetninger for å lykkes med bærekraftig omstilling, men at det krever innsats.

– Industrien på Fosen har kompetanse i verdensklasse og det skjer mye knyttet til teknologi, sirkulærøkonomi og forretningsutvikling. Likevel ser vi at det er strekk i laget når det kommer til bærekraft. Vi trenger mer samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av bransje og lokal geografi. Derfor er det viktig for oss at disse fagdagene også blir effektive nettverksarenaer, uttaler han.

Mål om å inspirere og motivere

Under fagdagene blir det en rekke presentasjoner fra lokale bedrifter på Fosen, som deler sine erfaringer fra eget arbeid med bærekraft, heter det i pressemeldingen. Det er rådgivningsselskapet Strømsnes Røe AS som står ansvarlig for det faglige innholdet.

– Målet vårt med disse dagene er å inspirere og motivere bedriftene på Fosen til å starte sin egen bærekraft-reise. Dette mener vi er et viktig bidrag til økt verdiskaping, flere arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn i årene som kommer, sier Bergo om fagdagene.