For tre måneder kom den oppmuntrende bekreftelsen fra Riksskatteverket i Sverige om at biler fra utenfor EU kan repareres momsfritt innenfor EU, forutsatt at bilen etterpå skal tilbake til ikke-EU-land.

Retningslinjene for hvordan dette rent praktisk skal gjøres, virket overkommelige.

Men praksis viser noe helt annet, til overraskelse også for svenske tolltjenestemenn. Fra høyeste hold i Riksskatteverket kreves at det som ble benevnt som «melding om import», skal praktiseres som ordinær kjøretøyimport. Det innebærer at det skal fylles ut stabler med dokumenter, og det skal betales både ti prosent avgift og 25 prosent moms til svenske tollmyndigheter, før den norske bilen kan settes inn på et svensk verksted. For en helt alminnelig privatbil kan det dreie seg om 50 000 kroner eller mer. Verkstedet skal dessuten fortsatt kreve inn momsen på reparasjonsbeløpet.

Må sende søknad

På hjemtur over riksgrensen må den stakkars norske bileieren på nytt angripe papirberget, og til slutt sende søknad om å få tilbake alle avgiftene og momsen. Hvis alt er gjort korrekt, skal man - etter lang ventetid - få refundert pengene, også momsen for bilreparasjonen.

- Det virker som om våre myndigheter ikke er særlig interessert i å hjelpe dere nordmenn til å slippe unna momsen på bilreparasjoner. Den svenske staten vil jo tape penger på det, og som et virkemiddel blir regelverket brukt til det ytterste, sier toller Leif Lilja på Storlien tollstasjon.

Det finnes riktignok en utvei til å slippe å betale titusener i avgifter ved «importen» til Sverige. Da må man på forhånd alliere seg med bilverkstedet, og få lov til å bruke verkstedets organisasjonsnummer. Men likevel er papirberget akkurat det samme.

- Det kan vel hende at vi hjelper en og annen privatperson. Men høyt i tollhierarkiet er ikke dette populært. Her vil de heller at nordmennene skal bruke en speditør til å ta seg av papirarbeidet, sier Lilja.

Stor pågang

Bilverkstedene i Jämtland har hatt stor pågang fra norske kunder etter at Adresseavisen skrev om muligheten for momsfrie reparasjoner. Men papirarbeidet har skremt de fleste fra å prøve å fri seg fra momsen. Trøndere flest blir likevel fornøyde, fordi de betaler lavere timepriser i Jämtland enn i Trøndelag. Og om det dreier seg om store reparasjoner til flere titusener kroner, er tollbyråkratiet tross alt ikke verre enn at man får godt betalt for papirarbeidet.