Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Tirsdagens snittpris per kWh er 0,01 kroner lavere enn mandag og 0,38 kroner lavere enn samme dag året før.

Maksprisen tirsdag på 0,15 kroner per kWh er mellom klokken 0 og 1 på natten. Den er 0,03 kroner lavere enn mandag og 0,56 kroner lavere enn samme dag året før.

Minsteprisen blir på 0,13 kroner per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.

Prisen i Midt-Norge og Nord-Norge er også den laveste i Europa, i følge strømbørsen Nord Pool. Kun to regioner i Sverige er i nærheten tirsdag, med 15,12 øre per kWh.

Høyeste prisene i sør og vest

Tirsdag blir det høyest strømpriser i Sørvest-, Sørøst- og Vest-Norge. Mellom klokken 18 og 19 vil strømprisen der ligge på 1,32 kroner per kilowattime (kWh). Det viser endelige tall fra nettsidene til strømbørsen Nord Pool.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. Dusjer man i ti minutter, brukes det cirka 6,5 kWh, men det avhenger av hvor mye vann dusjhodet leverer.

Snittprisen i landet vil tirsdag ligge på 0,79 kroner per kWh. Det er 0,001 kroner høyere enn på mandag og 0,25 kroner høyere enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm tirsdag finner vi i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge på 1,23 kroner per kWh. Deretter kommer Midt- og Nord-Norge med en døgnpris på 0,14 kroner.

Avgifter

I tillegg til spotprisen på strøm kommer nettleie, forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh), og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent. I Nordland, Troms og Finnmark er det ingen merverdiavgift på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Den laveste kWh-prisen tirsdag blir mellom klokken 23 og 00 i Midt- og Nord-Norge, da på 0,13 kroner. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 1,08 kroner.

Søndag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 1,35 og 0,13 kroner per kWh. Samme dag i fjor var den på 0,84 og 0,40 kroner per kWh.