Utbyggingsplanene omfatter hele tomta rundt 3Ts eksisterende treningssenter og hovedkvarter på Rosten sør i Trondheim.

Daglig leder i 3T Eiendom, Morten Holck, har de siste to årene jobbet med en reguleringsplan for området. I dag omfatter tomta blant annet treningshall med cageball og store parkeringsplasser.

I totalt syv bygninger med et samlet areal på 34 000 kvadratmeter ønsker Holck å skape plass til både et privat sykehus, omsorgsboliger for eldre og kontorbygg for annen næring. Dette skal gi rom for til sammen 2700 arbeidsplasser. I tillegg ønsker Holck å ivareta parkeringsmulighetene med et underjordisk parkeringshus med 330 parkeringsplasser.

- Vi har en klar visjon for utnyttingen av tomta, og ønsker helserelatert næring her. Vi ser at det er et enormt behov for helsetjenester og aktivitetstilbud, og dette behovet kommer bare til å bli større. Derfor tror vi at byen blant annet vil være moden for et privat sykehus i et tiårsperspektiv, som er det perspektivet vi har for utbyggingen, sier Morten Holck.

Bygninger som henger sammen

I skissene Holck har fått Bergersen arkitekter til å lage er bygningene tegnet inn på en rekke fra sør til nord. Alle bygningene skal ha korridorer mellom seg som binder dem sammen. I midten ser Holck for seg et fellesareal med blant annet kantine, legesenter, fysioterapi og felles oppholdsrom.

Det vil også være direkte tilgang til treningssenteret som ligger der i dag.

- Etter hvert som flere blir eldre, blir det både større krav til kapasitet og tilbud. Gjennom Vestre Rosten næringspark vil vi ivareta dette. Ved å ha forskjellige tilbud innen helsetjenester, ernæring og trening, tror vi at vi skal imøtekomme disse kravene på en god måte, og samtidig tilføre byen og regionene noe nytt, sier Holck.

Han mener det også er muligheter for å fylle inn et tomrom som har oppstått i dagens helsevesen.

- I dag opplever mange eldre at det mangler et tilbud for rehabilitering. Det vil si når man er for frisk til å være på sykehus, men ikke frisk nok til å være hjemme. Dette ønsker vi å løse med et eldrehotell. Der kan man leie seg inn i en periode mens rehabiliteringen pågår, og samtidig få tilgang på alle tilbudene som vil være i de ulike byggene, sier Holck.

Morten Holck er gift med Hilde Thommesen Holck, som leder 3Ts treningssentre. Her kan du lese ledermøtet med henne.

Gammel drøm i ny innpakning

Sjefen i 3T Eiendom forteller at han ikke er den første i familien som kommer opp med ideen om et privat sykehus og ulike tilbud knyttet til dette.

- Min svigerfar, 3T-gründer og lege Tor Thomessen, hadde planer om et privat sykehus her allerede i 1985. Det ble tegnet en ti etasjer høy blokk med resepsjon med sykepleiere og ulike tilbud. Men da var ikke tiden moden. Tanken på private sykehus og helsetjenester på den tiden møtte enorm motstand. Nå er tiden en annen, og jeg tror dette kan være et godt tilbud på siden av de offentlige helsetjenestene.

- Debatten om private sykehus og helsetjenester har vel fortsatt ganske steile fronter i den offentlige debatten? Du er ikke redd for at det kan komme ny skepsis når du lanserer slike planer?

- De ideologiske motsetningene er der fortsatt. Men jeg tror myndighetene ser utfordringene vi har foran oss. Jeg skjønner at man kan være skeptisk til at private skal ta seg av helsetjenester, men det kan gjøres på en god måte. Selvsagt må det være en viss inntjening på det, men det kan løses ved reguleringer og tilsyn. Det offentlige helsevesenet henviser ofte til private aktører i dag for å ta unna køene som allerede er der, og de kommer ikke til å bli mindre, sier Holck.

Finansierer utbyggingen selv

Planforslaget skal nå legges ut for godkjenning av politikerne. Holck forteller at han har hatt en tett dialog med administrasjonen i kommunen hele veien, og at han har innrettet planene etter innspillene som har kommet.

- Håpet er at reguleringsplanen skal gå gjennom slik den er utformet nå, sier Holck.

Å bygge ut 34 000 kvadratmeter med næringsareal er ikke billig. Holck har anslått utbyggingskostnaden til rundt én milliard kroner. Dette mener han imidlertid 3T-systemet skal ha ryggrad til å bære selv.

- Vi ønsker i utgangspunktet å eie byggene selv. Vi har gjennom mange år hatt gode inntekter både gjennom driften av treningssentrene våre og eiendommene vi eier. Vi har aldri brukt mer penger enn vi må, så vi står sterkt finansielt, sier Holck.

Han presiserer at det ikke vil bli bygget før de har 60-70 prosent av lokalene fylt opp av leietakere, men ser for seg at utbyggingen vil skje stegvis.

- Vi har ingen leietaker klare per i dag, men er i kontakt med meglerfirmaer for å sondere terrenget. Kommer det noen som vil flytte inn her nå, skal vi være klare til byggestart allerede neste år, sier Holck.

3T har i dag tolv treningssentre i Midt-Norge, og eier de fleste eiendommene hvor treningssentrene ligger. I fjor hadde 3T-systemet en omsetning på 232 millioner kroner og rundt 600 ansatte i ulike stillinger.

foto
3T Eiendom har skissert muligheten for å plassere inntil syv bygninger på mellom åtte og elleve etasjer, med privat sykehus, eldrehotell og annen helserelatert næring. Foto: Bergersen Arkitekter AS
foto
Den planlagte bygningsmassen har et areal på 34 000 kvadratmeter. Foto: Bergersen Arkitekter AS
foto
Tomta rundt det eksisterende 3T-bygget (til venstre) på Rosten har store arealer det kan bygges på. Foto: ©RICHARD SAGEN;Adresseavisen