- Navnet blir Debank. På nederlandsk betyr det banken, og uttaler du det riktig så blir det The Bank, sier Five, som blant annet har erfaring fra Orkla Finans, BN Bank og daværende Fokus Bank.

I de siste årene har Five drevet konsulentvirksomhet, og han sier det er sparepengene han nå satser på det nye selskapet. 25 millioner kroner er hentet inn som startkapital, og en foreløpig aksjonæroversikt som Adresseavisen har fått tilgang til, viser at flere lokale investorer har gått inn med penger.

Anton og Erling Jenssen, Trond Brekke, Vegard Wollan, Tore Lindbak, Per Nylander og Thor Arne Falkanger er alle på eiersiden, de fleste gjennom investeringsselskaper. Det er også Svein Lindbak, som selv holder på å etablere den nye forbruksbanken Easybank, Oslo-investoren Arne Blystad og Europark-gründer Snorre Bentsen.

Søkt om konsesjon

Mandag denne uken overtok Five nøkkelkortene til bankens kontorer på Solsiden i Trondheim. Han venter nå på svar fra Finanstilsynet, som fikk tilsendt søknaden om konsesjon til etablering av forretningsbank i april.

Banken sikter seg inn mot små og mellomstore bedrifter med mellom én og 80 millioner i omsetning, og behov for å kunne betale ut penger. Debank skal gi finansiering, blant annet gjennom å overta fakturaer som bedriftene har sendt til kundene sine.

- Utbetaling av feriepenger og moms er eksempler hendelser som gjør at bedrifter trenger likviditet. Gode bedrifter går konkurs på grunn av svak likviditetsstyring. Vi sørger for likviditet, noe som gjør det enklere for dem å fokusere på kjernedriften, sier han.

Five bruker som eksempel at en bedrift har en utestående faktura på 100 000 kroner, med forfall om en måned. Da kan Debank kjøpe fakturaen for 97 000 kroner, slik at bedriftene får pengene med en gang.

Five sier at de kan kjøpe enkeltstående fakturaer, men de kan også overta alle fordringene som en bedrift har mot kundene sine. Banken vil også tilby factoring, som betyr at de overtar all innkreving av utestående betalinger, og de vil tilby vanlig kassekreditt.

Ifølge et investorprospekt opererer banken med en margin på mellom ni og 33 prosent innen de forskjellige områdene. På spørsmål om hvor stor risikoen for banken vil være, svarer Five:

- Det er alltid risiko når det er høy margin, men vi har gode kredittsjekk-systemer, og vil for de fleste produktene ta sikkerhet hos bedriftene, sier han.

På fire år har DNB brukt to milliarder kroner på å kvitte seg med ansatte gjennom sluttpakker.

Henter ansatte

Five sier at de vil ha 12–14 ansatte, og at syv av dem allerede er ansatt. Five skal selv være administrerende direktør, og med seg i ledelsen får han blant annet Espen Eriksen, som inntil nylig var sjef for Oppdalsbanken. Han har også hentet ansatte fra en aktør som driver lignende virksomhet i Norge. En person med lang erfaring fra norsk finansbransje er påtenkt rollen som styreleder.

Five sier at de skal hente inn ytterligere 105 millioner i kapital før oppstart av banken i januar neste år. I investorprospektet står det at banken anslår å ha en forvaltningskapital på snaut 720 millioner etter fem års drift, og renteinntekter på i underkant av 100 millioner kroner.

I tillegg til egenkapital skal banken finansiere utlånene ved hjelp av innskudd. Ifølge prospektet skal banken skal ta opp konkurransen med forbrukslånsbanker som Bank Norwegian og Komplett Bank som tilbyr høye innskuddsrenter.

Allerede i 2018 blir investorene forespeilet et overskudd før skatt på 20 millioner kroner, mens de i 2022 anslår et overskudd på 70 millioner før skatt.

Five sier at Debank bare skal drive med den mest lønnsomme delen av bankvirksomheten, og som han mener tradisjonelle banker ikke har satset nok på.

- Tradisjonelle banker er i ekstrem forandring, der den digitale verden har kommet mye raskere enn de trodde. Nå er de for opptatt av å omstille virksomhetene sine. Det gir Debank en unik konkurranseposisjon, sier han.

- Nisjepreget

Bankgründer Svein Lindbak har gått inn med penger sammen med broren Tore, og tror det vil være plass til en ny bank som retter seg inn mot småbedrifter.

- Det er veldig nisjepreget, og det er få som driver med dette. I tillegg skyr de store bankene risiko, og da blir småbedriftsmarkedet taperen, sier Lindbak.

Bent Richard Eidem, konserndirektør for bedriftskunder i Danske Bank, sier at de vil følge nøye med på hvordan det går med den nye konkurrenten.

- Vi synes dette er særs spennende, og det er en nysatsing som både Norge og Trondheim trenger. Forretningsmodellen deres er veldig spesialisert, og vi vil med stor interesse følge med på om de lykkes i markedet, sier Eidem.

Eidem sier at tradisjonelle banker også driver med driftsfinansiering basert på utestående fordringer, men ikke så spesialisert som denne nye banken vil legge opp til. Han er ikke enig i at de har nedprioritert de små og mellomstore bedriftskundene som Debank sikter seg inn mot, men vil ikke utelukke at Danske Bank vil begynne med noe lignende.

- Vi vil hevde at vi har prioritert denne typen kunder, men dette er en spesialisert tjeneste som vil følge med interesse. Denne typen tjenester, basert på IT-plattformer og noen dyktige mennesker, er noe vi tror vil tilta, sier han.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.