Februar-ledigheten har aldri vært lavere i Trøndelag, melder NAV. I februar 2020, like før pandemien brøt ut, var to prosent av arbeidsstyrken i fylket helt arbeidsledig. Andelen i februar i år er på 1,8 prosent.

Nå står 6 214 færre personer i ledighetskøen til NAV enn i utgangen av samme måned i fjor.

Drahjelp

- Her går det veldig bra. Vi har veldig mange gjester. Vi løper hver dag, sier Charlotte Mathisen Waade, daglig leder for Graffi Grill i Midtbyen.

Store deler av den cirka 40 mann store staben var koronapermittert. Nå er alle tilbake i jobb. Hun har tatt mannskapet tilbake litt etter litt etter behov.

Noe drahjelp får hun også av den pågående oppussingen av Graffi Solsiden.

Foto: NAV

Utdanning

Ved utgangen av februar er det 8 387 arbeidssøkere i Trøndelag. Det tilsvarer 3,5 prosent av arbeidsstyrken og er en kraftig nedgang fra samme måned i fjor, melder NAV.

Av disse er 4 363 helt ledige (1,8 prosent).

- Med nær 6 000 ledige stillinger registrert i Trøndelag i februar skal det være ledige jobber til mange, men vi er bekymret over at det fortsetter er et misforhold mellom antall ledige jobber og tallet på ledige. Denne mismatchen må vi få bukt med, og her er det kvalifisering av ledige slik at de har kompetanse til å ta jobbene som er ledige som er nøkkelen, sier direktør Torbjørn Aas i NAV Trøndelag gjennom pressemeldingen.

Flere helt ledige menn

1 639 av arbeidssøkerne er permitterte. Det utgjør 0,7 prosent av arbeidsstyrken. Av disse er 655 helt permittert og 984 delvis permittert. Det er fortsatt flest permitterte innenfor reiseliv og transport (445) fulgt av bygg og anlegg (240) og industriarbeid (237).

Det er nedgang i helt og delvis ledige i alle aldergrupper sammenliknet med i fjor. Størst prosentvis nedgang av helt ledige finner vi i aldersgruppen 50-59 år, mens nedgangen i delvis ledige er størst i aldersgruppen 25-29 år.

Det er fortsatt menn i alderen 20-24 år som har den høyeste andelen helt ledige (3,7 prosent). Høyest andel delvis ledige finner vi blant kvinner i alderen 20-24 år og 30-39 år (1,8 prosent).

Flest ledige i Meråker

Flest helt ledige finner NAV nå innenfor bygg og anlegg med 547 personer, fulgt av industriarbeid (535) og reiseliv og transport (521). I sistnevnte yrkesgruppe har det vært en betydelig nedgang i ledigheten.

Sammenliknet med samme periode i fjor er det en nedgang på 914 personer. Flest delvis ledige er fortsatt innenfor reiseliv og transport med 544 personer, fulgt av serviceyrker og annet arbeid med 371 personer.

Meråker har den høyeste ledigheten (3,8 prosent) fulgt av Verdal (3,5 prosent). Lavest ledighet er i Leka og Åfjord (0,8 prosent), fulgt av Rennebu og Lierne (0,9 prosent). Stjørdal er kommunen med den størst nedgang i ledigheten.

Trenger flest innen helse

Antall helt ledige er redusert med 67 prosent siden februar i fjor, tilsvarende 339 personer.

- Påvirkninga av pandemien avtar når det gjelder ledighetstalla. Det ser vi ikke minst i bransjene som ble hardest rammet av smitteverntiltak og nedstenginger de siste to åra. Der er ansatte nå på god vei tilbake til en ny normal. Nedgangen i ledigheten i reiselivskommunen Stjørdal viser dette, og vi ser hvor viktig flyplassen og andre bedrifter knyttet til reiseliv er for kommunen, sier Aas gjennom pressemeldingen fra NAV.

Ledigheten gikk ned i 37 av de 38 kommunene i Trøndelag i februar.

Det er lyst ut 5 837 stillinger i fylket i februar. Flest stillinger er ledige innenfor helse, pleie- og omsorg (1 330), fulgt av butikk- og salgsarbeid (642) og bygg og anlegg (633).