– Vi er blitt tatt veldig godt imot, og det er gøy å få ha praksis her. Det er første gang noen har fått ha praksis her på vaksinestasjonen og i teststasjonen, og det er ikke sikkert at noen andre elever får oppleve noe lignende, sier Judre Zemaityte (16).

Måtte tenke nytt

Tre elever fra førsteåret på faget helse og oppvekst ved Melhus videregående skole hadde drømt om å få ta den tre uker lange praksisen innen helsesektoren. Judre Zemaityte (16) planlegger å bli tannlege, og hun ønsket seg praksis innen det feltet. Men koronatiden satte en stopper for dette.

Sandra Dalen Larssen (16) tenker på en yrkeskarriere som ambulansearbeider, og heller ikke innen det feltet var det mulig å få praksis som følge av koronapandemien. Julie Bakklund Hamstad (16) ønsker å bli helse- og omsorgsarbeider, men på grunn av smittesituasjonen måtte hun se bort fra praksis der hun ønsket å være.

I stedet har de tre fått ha 1 1/2 uke praksis ved vaksinestasjonen til Melhus kommune, og resten av praksisperioden på tre uker skal de være i kommunens teststasjon i Melhus sentrum.

– Her i vaksinestasjonen har vi tatt imot folk som har kommet til vaksinering, har stilt spørsmålene en skal stille ved vaksinering, sett på opptrekk av vaksiner og foretatt smittevask av stoler. Om noen elever får et lignende tilbud om arbeidspraksis, anbefaler vi dem å ta imot tilbudet, forteller Zemaityte.

Krevende å finne praksisplass

25 elever fra vg1 helse- og oppvekstfag ved Melhus videregående skole skulle ut i praksis, og lærer Berit Bordal Larsen opplyser at det har vært krevende å skaffe relevante praksisplasser. Av de 25 har 15 fått praksisplass i kommunens helse- og omsorgssentre, mens det viste seg umulig å skaffe praksisplass innen for eksempel tannhelse og service.

– For å skaffe praksisplasser til alle elevene måtte vi tenke nytt, forklarer Bordal Larsen som er glad for at tre av elevene fikk praksisplass i vaksinesenteret og ved teststasjonen.

Skolegangen til elevene har vært preget av koronatiden, og Bakklund Hamstad forteller at elevene har ikke kunnet være like sosiale som før siden det har vært hjemmeskole i perioder. Derfor har de tre 16-åringene syntes det har vært ekstra givende å få komme ut i arbeidspraksis på steder der de har fått treffe mange. Ingen av de tre har hatt covid-19, men de forteller at mange på skolen har testet positivt.

foto
Opptrekk av vaksinedoser kunne praksiselevene Judre Zemaityte, Julie Bakklund Hamstad og Sandra Dalen Larssen ikke foreta. Men de fikk høre om hvordan dette skjer. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Møtte brannkonstabel

Inne i vaksinesenteret har det altså vært ulike oppgaver, og elevene fikk onsdag førstehjelpskurs. Sykepleier og brannkonstabel Stine Vinsnesbakk demonstrerte hjertekompresjon på ei førstehjelpsdukke. Ved siden av å jobbe i vaksinesenteret, har Vinsnesbakk vakt for Gauldal brann og redning og er i beredskap for utrykning. Hovedbrannstasjonen ligger noen minutters gange fra vaksinesenteret som er i Energiparken i Melhus sentrum.

– Det har vært hyggelig å ha praksiselevene her, sier Vinsnesbakk som forsøker å rekruttere elevene inn i sykepleieryrket der det er mangel på ansatte.

foto
Sykepleier og brannkonstabel Stine Vinsnesbakk har hatt førstehjelpskurs i vaksinesenteret, og elevene fra Melhus videregående skole fikk ei opplæringsøkt. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Etter praksisdagene i vaksinesenteret, går turen til teststasjonen. Der er elevene iført fullt smittevernutstyr, og skal få kunnskap om prøvetaking for PCR-testing av mulig koronasyke. Melhus er blant de kommunene som for tiden har høye smittetall for covid-19.