1038 millioner kroner i samlede driftsinntekter betød en økning på 68 millioner fra 2020, samtidig som milliardgrensen ble passert for første gang.

– Det er en milepæl, det er klart, sier administrerende direktør Frithjof Anderssen, som også er medeier i Motor-Trade-konsernet.

– Så kan det også bli en kortsiktig glede, for bilbransjen er på vei over i en agentmodell. Da vil det ikke være forhandlerne som formelt selger bilen, men vi vil få en provisjon, sier Anderssen.

Lang historie

Motor-Trade har siden 1937 vært forhandler for Mercedes-Benz i Trøndelag, men Anderssen sier at den tyske bilgiganten allerede har gått over til agentmodellen i blant annet Sverige og Tyskland.

Han legger til grunn at den samme modellen vil bli innført i Norge i løpet av noen år.

– Jeg ser ikke mørkt på det, men det vil bli en annen type virksomhet. Vi vil være langt unna milliardomsetning, sier Anderssen.

Andre tjenester

Han eier halvparten av Motor-Trade Holding gjennom sitt eget investeringsselskap, mens Bertel O. Steen-konsernet eier resten.

I tillegg til salg av nye og brukte person- og varebiler gjennom Motor-Trade AS, består hovedvirksomheten av lastebilverkstedet Trønderlinjen.

I tillegg har de en felles forhandlervirksomhet i Stjørdal sammen med Bertel O. Steen, mens de er medeiere i skade- og lakkgrupperingen Intakt AS.

I fjor kjøpte de også 35 prosent av aksjene i dekkhotellbedriften Trønderdekk, og Anderssen tror at dette er tjenester som blir viktige i fremtiden når både inntjeningen og serviceintervallene på elbiler går ned.

Årsregnskap
Motor-Trade Holding AS konsern
Millioner kroner20212020Endr. i %
Inntekter1038,1969,97
Driftsresultat44,241,85,7
Resultat før skatt42,339,66,8

Rekordhøyt bilsalg

Konsernet fikk i fjor et resultat før skatt på 42,3 millioner kroner, en økning fra 39,6 millioner i 2020.

Anderssen sier at hovedårsaken til veksten i fjor rett og slett er et veldig godt bilsalg, og at koronapandemien har vært urettferdig både privat og forretningsmessig.

– Korona har virket positivt på mange bransjer, deriblant bilbransjen, og det har aldri blitt solgt flere biler i Norge enn i fjor, sier han.

Motor-Trade-regnskapet viser også at inntektene fra bilsalget økte med nær 70 millioner kroner i fjor, mens inntektene fra verksted og delesalg falt med snaut 20 millioner.

Leveringsutfordringer

Anderssen peker på at Mercedes-Benz har lansert flere elektriske modeller som har virket positivt på nybilsalget. Samtidig har mangel på komponenter i bilbransjen ført til til dels lange leveringstider.

– Vi har vært rimelig heldig stilt, for vi har vært leveringsdyktige. Men på enkelte av modeller har vi åtte-ni måneders leveringstid, sier han.

Anderssen tror samtidig at leveringstiden har ført til sterk etterspørsel etter brukte biler, der de også ser en endring i markedet.

Denne vinteren har bilistene sett bensin- og dieselpriser langt oppe på 20-tallet per liter, mens strømprisen i Midt-Norge har holdt seg lav.

– Vi ser økt etterspørsel etter elbiler i bruktbilmarkedet, og det tror jeg er en effekt av at bensin- og dieselprisene har steget så kraftig, sier Anderssen.