Onsdag trakk utbygger planen for et nytt lokalsenter, torsdag vedtok politikerne likevel at de vil ha den

foto