- Svært uheldig at ingen ansatte har registrert de økonomiske interessene sine

foto