Det var i forrige uke at Marine Harvest meldte fra om muligheten for at fisken hadde fått den dødelige sykdommen infeksiøs lakseanemi (Ila) til Mattilsynet.

Det aktuelle anlegget hvor mistanken oppsto var på Grøttingsøya utenfor Frøya.

Smitteområde

Anlegget ligger i et område hvor den dødelige fiskesykdommen er oppdaget ved flere anlegg.

Blant annet er to av Salmars anlegg som inneholder 1,7 millioner fisk smittet.

En av prøvene Marine Harvest hadde tatt av laksen viste at den kunne være smittet av sykdommen.

Ikke smittet

Mattilsynet har gjort flere tester i anlegget, men kommet frem til at det ikke er sykdom blant Marine Harvests fisk.

Anlegget ligger fortsatt innenfor et kontrollområde for Ila som Mattilsynet har opprettet.

Se oversikten: Her er faren størst for dødelig laksesykdom