Siden 2014 har antallet konsern i Norge med tilhørighet til et skatteparadis økt med 78 prosent. Det skriver SSB i en nylig publisert rapport. Så lenge man informerer norske myndigheter om ens verdier i andre land, er praksisen lovlig.

Økningen kan, ifølge NHOs regiondirektør Tord Lien, være et tegn på at AS Norge bør gjøres mer konkurransedyktig.

– Det er et skille mellom lovlig skatteplanlegging og åpenbart skattesnusk. Vi trenger lover og kontrollsystemer som sikrer at norske selskaper kan operere effektivt også i andre land, samtidig som vi avdekker og slår ned på ulovligheter, mener Lien.

Startet på Jomfuøyene - adresse i Nordre Gate

Lekkasjer og nye lover har gjort nordmenns forbindelser til selskaper i andre land mer åpent de siste årene.

Flere trondhjemmere og firma basert i Trondheim dukker opp i databasen Offshore Leaks, som er basert på flere lekkasjer. Norske og utenlandske regnskapsregistre gir mer informasjon om firmaene.

Ikke alle slike selskaper er store konsern. Omni2Financial Services har hatt forretningsadresse i Nordre gate midt i byen, men ble registrert på de britiske Jomfruøyene. Foretaket var eid av det norske IT-selskapet Smartedge AS, og var ifølge Smartedge’s styreleder Vegard Nervik aldri aktivt.

Nervik er fra Vardel, men bodde i Sør-Afrika da selskapet ble satt opp i samarbeid med et sørafrikansk selskap.

– Forretningsadressen i Trondheim er fordi revisoren vår holdt til på samme adresse, forklarer han.

Planen var ifølge Nervik å bruke Omni2Financial til salg av programvare til forsikringsbransjen.

Selskapet skal nå være oppløst.

Bidrar til kriminalitet: Annette Alstadsæter holdt foredrag på Dragvoll om skatteunndragelse i 2017. Hun gikk hardt ut mot rikingers skattesnyteri. Foto: Morten Antonsen / Adresseavisen

Åpner for hvitvasking

En av de viktigste varene som skatteparadis selger, er hemmelighold. Det mener Annette Alstadsæter, leder for senteret Skatteforsk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

– Ved å bruke ulike konstruksjoner av skallselskaper, gjerne via ulike land, kan man effektivt tilsløre hvem som er faktiske eiere av selskaper og formuer, samt hvem som kan tjene på for eksempel tildeling av offentlige kontrakter i Norge. Dette tilrettelegger for skatteunndragelse, hvitvasking, korrupsjon og annen kriminalitet, sier hun.

I tillegg kommer skattefordelene.

Hun forsket nylig på nordmenns eierskap i Dubai. Lekkede dokumenter skal ha avslørt at nordmenn lar være å rapportere 70 prosent av sine eiendommer i det lille, arabiske emiratet.

– Dette illustrerer at Skatteetaten per i dag nok ikke har full oversikt over formuer i skatteparadiser, og at mer arbeid gjenstår også på politisk nivå, sier Alstadsæter.

Flyttet båtene ut

I tillegg til lavere skatt, kan nordmenn også dra fordel av andre lover i utlandet. Flere «norske» nettspillselskap registrert på Malta. Blant annet Betsson og Unibet. Deler av rederiet WIlh. Wilhelmsen flagget ut til Malta da en ny, norsk skatteordning for rederi ble innført i 2008. Det meldte NRK.

Skipsreder Ole Bjørnevik har adresse i Trondheim og eier det norskregistrerte rederiet Boa Offshore. Selskapet bruker også navnet Taubåtkompaniet. Han var aksjonær i og leder av maltesiske Boa Limited så sent som i 2016. Selskapet er deleid av Boa Offshore.

Boa/Taubåten er i dag hundre prosent norskregistrert. Vi bygde en båt i Spania etter spansk taxlease system med en skatterabatt med krav om at båten måtte seilte under EU-flagg så lenge taxleasen varte. Derfor opprettet vi et selskap i Malta som båten ble registrert på. Nå er taxleasen utløpt og selskapet avviklet og alt samlet i Norge, kommenterer Bjørnevik.

Kuttet regningen: Ole Bjørneviks rederi sparte skatt ved å registrere et skip på Malta. Foto: Morten Antonsen / Adresseavisen

Frister utenlandske investorer

NHOs Tord Lien påpeker at det ikke er ulovlig å organisere seg i andre land for å spare skatt. Samtidig mener han penger bør investeres der de gjør mest nytte.

– Er det for dyrt å drive næring i Norge?

– NHO mener selskapsskatten er på et relativt fornuftig nivå nå. Den er en forutsetning for å finansiere godene vi alle, også bedriftene, behøver, svarer Lien.

Formueskatten mener han er mer krevende. Han

– For å betale den, tvinges eiere til å ta utbytte. Da blir det også skatt på utbytte. Når norske investorer får mindre grunn til å putte penger i norske selskaper, blir det mer attraktivt for utenlandske investorer enn for norske eiere å eie norske bedrifter, sier Lien.

Dyrt med utbytte: Tord Lien tror den norske skatten på utbytte kan gi mer utenlandsk eierskap i norsk næring. Foto: Stian Hansen

Kjøper av seg selv

SSB har sett på landtilhørigheten til store, norske selskapers øverste eierselskap (konsernspiss). Norske selskaper kan spare skatt ved å ta deler av overskuddet ut av landet. For eksempel ved å flytte rentekostnader eller kjøpe tjenester av egne selskaper i andre land.

Ved å overføre profitt fra høyskatteland til områder og land som ansees som skatteparadiser, klarte globale konsern i 2016 alene å påføre verdens land 200-300 milliarder amerikanske dollar i tapte skatteinntekter, skriver SSB. Byrået siterer Aftenposten på at flyttingen årlig koster norske myndigheter nesten 23 milliarder kroner (2017-tall).

I perioden 2014 til 2020 flyttet 23 konsern sitt øverste selskap fra Norge til et skatteparadis. 304 nye selskap med konsernspiss i skatteparadis ble opprettet.