Tirsdag mottok Norbit ITS prisen som årets teknologivinner i trondheimsregionen under fremleggelsen av den årlige Impello-analysen på Britannia.

Prisen går til det selskapet som har størst omsetningsvekst blant teknologibedriftene i regionen i løpet av ett år.

I 2013 økte Norbit ITS omsetningen med tregangen, og fikk en samlet omsetning på 64,5 millioner kroner.

- 2013 var et år hvor vi skaffet flere store kontrakter, blant annet en større kontrakt i Frankrike. I tillegg har vi den klart største markedsandelen i Norge, så 2013 var et godt år, forteller daglig leder i Norbit gruppen, Per Jørgen Weisethaunet.

Ny rekord i år

Norbit produserer utstyr til trafikkovervåkningssystemer, deriblant bombrikker og sensorene i bomstasjonene som registrerer passeringer. I løpet av fjoråret investerte bedriften i utvidete lokaler og en ny produksjonslinje på fabrikken på Røros, hvor bombrikkene produseres.

Selskapet er ett av totalt to selskaper som er med i konkurransen om å levere alle bombrikkene i det norske markedet de neste fire årene. Per i dag har selskapet en markedsandel på 75 prosent i Norge. 2015 ser enda lysere ut, da ordreboken er historisk god.

- Vi har ikke tallene for 2014 klare, men jeg vil tro at utviklingen for Norbit ITS er relativt flat, sammenlignet med 2013. Fjoråret var imidlertid et investeringsår for oss, og i tillegg til å utvide produksjonskapasiteten, har vi gjort det veldig bra på ordresiden. Ved inngangen av året har vi ordrereserver på rundt 90 millioner kroner. Det er allerede langt over rekorden fra 2013, og vi håper å omsette for over 100 millioner i år i Norbit ITS, sier Weisethaunet.

Steget ut i verden

I og med at selskapet har fått såpass store konktraker på plass, mener Weisethaunet at mulighetene for å satse mer internasjonalt er gode.

- Vi har internasjonale kontrakter fra før, og i tillegg til de nevnte franske kontraktene, leverer vi også bombrikkene man benytter på Øresundbroen mellom Norge og Sverige. Men i og med at vi har så store ordrereserver nå, er det naturlig at vi for alvor etablerer oss på verdensmarkedet. Majoriteten av det som blir produsert av brikker på Røros, vil gå til eksport, sier Weisethaunet.

Norbit ITS utgjør salgsdelen av konsernet Norbit gruppen, hvor Weisethaunet er daglig leder. De store ordrereservene gjør at forventningene i hele konsernet er skrudd opp.

- Den gode utviklingen i Norbit ITS utgjør et solid bidrag for oss til å nå konsernet ambisjoner om å kunne nå en omsetning på 500 millioner i 2015, sier Weisethaunet.

I 2013 hadde konsernet en omsetning på 361 millioner kroner, ifølge tall fra Impello.

Kjemper mot gigant

På verdensmarkedet møter Norbit konkurrenter de allerede kjenner godt. Verdens klart største leverandør av bombrikker og trafikksystermer er østerrikske Kapsch, med en global markedsandel på rundt 50 prosent. Kapsch er også den eneste brikkeleverandøren som konkurrerer med Norbit i det norske markedet de neste fire årene.

Den kanskje nest største globale aktøren er et annet trondheimsfirma, nemlig Q-Free. Weisethaunet mener imidlertid at Norbits fortrinn er at de både kan være konkurrenter og leverandører til de to nevnte selskapene.

- Både Kapsch og Q-Free er leverandører av tunge trafikksystemer. Vi har spesialisert oss på å levere utstyret som trengs for å innføre disse systemene, og det gir oss en fordel på akkurat dette feltet, sier Weisethaunet.

Delte prisen

Norbit delte forøvrig prisen om årets teknologivinner med trondheimsselskapet One Voice, som leverer sikkerhetssystemer. Selskapet hadde den største omsetningsveksten av teknologiselskapene i trondheimsregionen i perioden 2009-2013.

Den gjennomsnittlige omsetningsveksten har vært på 48 prosent hvert av disse fem årene, og i 2013 omsatte firmaet for 39,6 millioner kroner.