Konsernsjef Trond Tuvstein i Trym-konsernet forteller at det er flere grunner til at inntektene økte fra 650 millioner i 2020 til 1,17 milliarder kroner i fjor.

– Den viktigste årsaken er alle eiendomsprosjektene vi har startet salg og bygging av. Det medfører at entreprenøren også øker omsetningen. I tillegg har anleggsvirksomheten hatt et godt år, med rekordhøy aktivitet, spesielt inn mot jernbane, sier Tuvstein.

For Bane Nord har Trym Anlegg bygd hensettingsspor, parkeringsplasser for tog langs jernbanelinjer, og nytt parkeringshus under nye Trondheim sentralstasjon.

Kjernevirksomhet i Trym-konsernet er eiendom. Det omfatter boligutbyggeren Trym Bolig, næringseiendomsselskapet Trym Næring og entreprenørselskapene Trym Bygg, Trym Anlegg og Næringsbygg.

Fjorårets rekordinntekter førte også til et rekordhøyt resultat før skatt på 121 millioner, mot 23 millioner kroner i 2020.

– Når aktiviteten har økt, har vi klart å skape resultater og er godt fornøyd, sier Tuvstein.

Årsregnskap (Tall i millioner kr.)
Trym (konsern)20212020Endring i prosent
Inntekter117265080
Driftsresultat125,419,2553
Resultat før skatt121,223,4418

– Har solgt godt

Tuvstein tok i fjor over som konsernsjef etter gründer og hovedeier Karl Johan Kopreitan, som nå er styreleder i konsernet og ansvarlig for forretningsutviklingen.

På grunn av den kraftige veksten har Trym-konsernet ansatt 54 nye medarbeidere i fjor, er nå over 220 ansatte.

Det største boligprosjektet Trym begynte å selge og bygge i Trondheim i fjor er utvidelsen av Valentinlyst borettslag. Her skal de første 50 av 220 nye leiligheter overleveres boligkjøperne til sommeren.

I fjor fullførte og overleverte Trym boligprosjektene Heimdal Atrium med 88 leiligheter og 20 leiligheter i Mellomila 90.

Trym solgte til sammen 218 boliger i fjor, mot 130 i 2020.

Trym-sjefen sier boligsalget de to første månedene i år også har vært veldig bra.

– Det er ikke fordi vi har lagt ut nye prosjekter, men det er færre boliger for salg i Trondheim. Det er færre bruktboliger for salg og igangsetting av nye boliger og nye prosjekter ser vi har vært lavere enn tidligere år. Det vi har, har solgt godt og det tegner positivt for de prosjektene vi har, sier Tuvstein.

– Har fått bedre betalt

Han forteller at boligkjøperne ikke har blitt mer forsiktige på grunn av de forventede økningene i boliglånsrentene fremover.

– Vi klarer ikke å se at det har slått inn på etterspørselen ennå. Det vi har merket er at det har blitt dyrere å bygge boliger, sier Tuvstein.

Men boligprisene har også økt.

– Vi ser også at vi har fått bedre betalt for de boligen vi skal selge, sier Tuvstein.

Også krigen i Ukraina kan etter hvert påvirke boligprisene.

– Vi vil ikke bli direkte berørt, men indirekte. Det startet med energiprisene, som er en stor driver for prisøkning på andre varer, enten det er stål eller sement. Når olje- og gassprisene fyker til værs, får det ringvirkninger og vil påvirke det norske boligmarkedet over tid, sier Tuvstein.

Låner for å vokse mer

I år skal Trym-konsernet ferdigstille 32 leiligheter i Veisletten Allé ved Nidelva og 22 rekkehus i prosjektet Ranheim Vestre. Deretter skal det bygges 233 leiligheter i prosjektet på Ranheim. I Heimdal sentrum bygger Trym-konsernet Blomkvartalet med 85 leiligheter, kontorer og lokaler til en Coop-butikk, som skal stå ferdig sommeren 2023.

Nye byggetrinn i boligprosjektet Liljendal på Leangen med 133 leiligheter er forsinket på grunn av manglende skolekapasitet i området. Tuvstein sier de håper å få ja til bygging snart, og leilighetene ligger ute til salgs. Trym har også et boligprosjekt med rundt 150 leiligheter på gang i Lade Allé 84, hvor Frelsesarmeen tidligere hadde et botilbud for rusavhengige.

Sammen med Realinvest og Trøndelag fylkeskommune eier Trym flere eiendommer på Leangen. Området er i ferd med å bli detaljregulert, og det planlegges bygging av ny videregående skole, kontor- og næringsarealer samt en rekke nye boliger. Videre planlegger Trym å bygge rundt 250 boliger på Gildheim.

Sammen med Fredensborg Bolig, Heimdal Bolig og Byggteknikk Prosjekt skal Trym bygge over 2000 boliger på eiendommen hvor Brøset rettspsykiatriske sykehus tidligere lå.

I fjor kjøpte konsernet også tre utviklingseiendommer i Bratsbergveien 2, Granåsveien 3–9 og Tempevegen 17–19.

For å sikre videre vekst har Trym tatt opp et treårig obligasjonslån på 300 millioner kroner.

– Det er for å skaffe oss større handlefrihet. Vi har vekstambisjoner, og det er kapitalkrevende å kjøpe eiendom. Dette kommet i tillegg til den kreditten vi får i banken, sier Tuvstein.