Det melder NTE selv i en presse- og børsmelding.

NTE hadde inntekter på over 3,3 milliarder kroner i 2021, og oppnådde et resultat før skatt på 549 millioner kroner. Årets skattekostnad ble på 242 millioner kroner. Skattekostnaden er høy i 2021 som følge av høyere kraftpriser, opplyser NTE.

- Jeg er svært fornøyd med at kundeveksten fortsetter. I et år med mye uforutsigbarhet og varierende energimarkeder har vi håndtert utfordringene godt, vokst videre og bidratt til samfunnsutviklingen, sier konsernsjef Christian Stav, som sier god drift i konsernet også har bidratt til et solid resultat.

NTE har hatt lavere kraftproduksjon i 2021, blant annet som følge av byggearbeidene ved Nye Nedre Fiskumfoss. Produksjonen i 2021 ble på 3 541 GWh, mot 4 123 GWh samme periode i fjor.

I 2021 ble gjennomsnittlig oppnådd kraftpris for NTE, 33,4 øre/kWh, mot 18,2 øre/kWh i 2020, da prisene var rekordlave. Konsernets eierandel i det midtnorske nettkonsernet Tensio har også bidratt med gode resultater for 2021.

I årsmeldingen slår Stav et slag mot de høye strømprisene i deler av Norge, som han mener «bidrar til å vanskeliggjøre overgangen til det grønne skiftet. Det kan vi ikke akseptere», skriver han.

Fiber

NTE er dessuten stadig mer aktiv innen telekom:

- Telekomvirksomheten fortsetter sin vekst og vi leverer nå fiberbasert bredbånd til om lag 65 000 kunder i Midt-Norge. Vi har også fortsatt vekst i antall strømkunder, og leverer nå strøm til om lag  90 000 privatkunder, bedrifter og offentlige virksomheter, sier Stav.

I 2021 er det investert 268 millioner kroner i utbygging av fiber til trønderske kunder. NTE kjøpte også fiberselskapet Verdal Kabel-TV AS i 2021, melder selskapet.

I 2021 har byggingen av ny stasjon for vannkraft i Nedre Fiskumfoss fortsatt. Dette er en investering på over en milliard kroner. Den nye kraftstasjonen som vil stå ferdig i 2023, vil årlig produsere energi til 50 000 trøndere.

foto
Nedre Fiskumfoss. Foto: Roar Blåsmo-Falnes / Adresseavisen

Bærekraftig utvikling

NTE peker også ut bærekraft som et viktig fokusområde videre.

- Vi har prioritert tre hovedområder vi ønsker å jobbe særskilt med videre: NTE som ansvarlig samfunnsaktør, NTE som leverandør av bærekraftige løsninger og NTE som bærekraftig arbeidsplass. For NTE handler bærekraft om hvordan vi driver konsernet vårt hver eneste dag, og hvordan vi setter bærekraft på agendaen for både oss selv, kundene våre og samfunnet rundt oss, sier Christian Stav.

NTE eies av 19 kommuner i det tidligere Nord-Trøndelag. Selv om NTE-konsernet fikk et driftsresultat i 2021 på 602 millioner kroner, ble årsresultatet endte på 307 millioner kroner i 2021, etter at det gikk 242 millioner kroner i skatt tilbake til fellesskapet.

Alt overskuddet som ikke brukes til nye investeringer i fornybar energi og fiberbredbånd, utbetales til eierkommunene.

Og slik fordeles utbyttemillionene fra NTE:

* Kommune

* Antall aksjer i NTE

* Eierandel

* Andel av aksjeutbytte

Flatanger

1040

1,04 %

825 000 kr

Frosta

1861

1,86 %

1 476 000 kr

Grong

3960

3,96 %

3 140 000 kr

Høylandet

1131

1,13 %

897 000 kr

Inderøy

4551

4,55 %

3 609 000 kr

Indre Fosen

2441

2,44 %

1 935 000 kr

Leka

1000

1,00 %

793 000 kr

Levanger

11 341

11,34 %

8 993 000 kr

Lierne

2100

2,10 %

1 665 000 kr

Meråker

4640

4,64 %

3 680 000 kr

Namsos

10 111

10,11 %

8 018 000 kr

Namsskogan

4430

4,43 %

3 513 000 kr

Nærøysund

6410

6,41 %

5 083 000 kr

Overhalla

2611

2,61 %

2 071 000 kr

Raarvihke/Røyrvik

2420

2,42 %

1 919 000 kr

Snåase/Snåsa

2131

2,13 %

1 690 000 kr

Steinkjer

15 762

15,76 %

12 499 000 kr

Stjørdal

13 260

13,26 %

10 515 000 kr

Verdal

8800

8,80 %

6 978 000 kr

SUM

100 000

100 %

79 300 000 kr