I underkant av 50 ansatte jobber nå ved selskapets kontorer på Lade, og Arnøy sier at de ikke har planer om å forlate Trondheim selv om de snart kan bli børsnotert i USA.

- Vi ansetter mer folk i Trondheim enn noe annet sted, og vi har ambisjoner om å ansette mange flere i tiden som kommer, sier Arnøy.

Han sier at de håper å ha minst ti nye ansatte i Trondheim ved utgangen av dette året.

- Vi har bestandig vokst, og vi håper å fortsette med det. Her det det folk fra ti-elleve forskjellige land. Det eneste som teller for oss er at de er dyktige og har de rette verdiene, sier han.

Liker du å holde deg oppdatert på økonominyheter i Midt-Norge? Da anbefaler vi at du følger Økonomiadressa på Facebook!

Startet i 2003

Arnøy og to medgründere startet opp Zedge som et prosjekt i 2003, og selskapet startet som et nettsted hvor brukerne kunne utveksle ringetoner, skjermsparere og bakgrunnsbilder for mobiltelefoner.

I 2009 lanserte de en app for Android-telefoner, og fire år senere kom det samme for Iphone. Appen gjør at telefonen kan tilpasses til mer personlig bruk, for eksempel med ringetoner, spill og bakgrunnsbilder.

Appen har blitt lastet ned over 190 millioner ganger, og ifølge selskapet har de nå over 33 millioner aktive brukere hver måned. De siste seks årene har den vært blant de 25 mest populære gratisappene for Android-telefoner i USA.

Zedge er registrert i USA, men hovedvirksomheten ligger datterselskapet Zedge Europe som har hovedkontor på Lade. Selskapet har også en avdeling for produktutvikling i Helsinki i Finland. Til sammen er det rundt 60 ansatte i selskapet.

Amerikansk hovedeier

Det amerikanske telekomselskapet IDT kjøpte i 2006 90 prosent av aksjene i Zedge fra Arnøy og to medgründere for 3,4 millioner dollar (29,2 millioner kroner med dagens valutakurs).

Nå ønsker IDT å overføre aksjene i Zedge til sine egne aksjonærer, og samtidig søker de om å notere aksjene på børsen i New York. Arnøy sier at de håper på en børsnotering i løpet av andre kvartal i år.

I regnskapsåret som gikk fra 1. august 2014 til 31. juli 2015 hadde Zedge inntekter på drøyt ni millioner dollar, tilsvarende 77,8 millioner kroner med dagens valutakurs. Inntektene kommer hovedsakelig fra reklame i appen og promotering av spill. Arnøy sier at de lenge har hatt positiv kontantstrøm, og at det er naturlig at selskapet nå står på egne ben.

- Dette vil etter vår mening gi oss bedre muligheter til å skalere selskapet videre og akselerere veksten, samt gi oss direkte tilgang til et stort kapitalmarked, sier han.

I begrunnelsen for børsnoteringen peker styret i IDT på at Zedge blant annet kan bruke egne aksjer som betaling ved eventuelle oppkjøp, og Arnøy sier fokuset i selskapet først og fremst er på videre vekst.

- Vi jobber med nye produkter, men vi kan ikke utelukke at en måte å vokse på er gjennom oppkjøp. Men hva fremtiden bringer spekulerer vi ikke i, sier han.

Tilføres penger

Ifølge dokumenter sendt til det amerikanske finanstilsynet (SEC) vil selskapet bli tilført tre millioner dollar i kapital fra de eksisterende eierne før børsnoteringen. Det skjer gjennom en emisjon som setter verdien av Zedge til 27 millioner dollar, tilsvarende 232,2 millioner kroner. IDT eier nå 82 prosent av Zedge, mens det amerikanske investeringsselskapet Shaman II eier 11,2 prosent.

Arnøy eier fortsatt 5,2 prosent av selskapet, mens medgründerne og andre ansatte også har eierandeler. Han selv vil ikke kommentere på den potensielle verdien av selskapet, men sier at det vil bli bestemt av markedet etter børsnoteringen.

- Vi kan ikke annet gjøre enn å jobbe hardt med å levere god vekst i tiden som kommer, sier han.

Arnøy sier at Zedge først og fremst er en distribusjonsplattform for mobilinnhold, på samme måte som Youtube er en distribusjonsplattform for videoer.

- Profilerte aktører bruker vår plattform for å nå ut til folk, og det er noe vil vi jobbe mye mer med, sier han.