Driftsresultatet til Salmar i tredje kvartal endte på 801,3 millioner kroner, og det er 225 millioner mer enn i samme kvartal i fjor.

- God drift i alle segmenter og en biologi i bedring har bidratt til at Salmar igjen leverer et sterkt finansielt resultat, til tross for nedgang i lakseprisen gjennom kvartalet. Spesielt positivt er det at de seneste kvartalers positive kostnadsutvikling fortsatte også i tredje kvartal og at vår omfattende innsats og betydelige investeringer i håndtering av lakselus over tid, nå begynner å vise resultater, sier konsernsjef Trond Williksen i Salmar i en børsmelding.

Milliardresultat

Konsernet hadde driftsinntekter på 2,7 milliarder kroner i tredje kvartal, 400 millioner mer enn i samme kvartal i fjor. De ni første månedene i år er driftsinntektene vel åtte milliarder kroner, vel 1,48 milliarder mer enn i samme tidsrom i fjor.

Overskuddet før skatt endte på 1,3 milliarder kroner i tredje kvartal, og det er 479 millioner mer enn i samme kvartal i fjor.

Det ble slaktet 34 000 tonn fisk, mot 29 600 tonn i tredje kvartal i fjor. Dette et ga driftsresultat på 23,60 kroner per kilo i tredje kvartal i år, en nedgang på 4,52 kroner fra andre kvartal.

Kostnadsnedgang

I Midt-Norge hadde Salmar en nedgang i kostnader per kilo slaktet biomasse for tredje kvartal på rad.

- Den biologiske situasjonen i Midt-Norge har hatt en positiv utvikling gjennom kvartalet og det er ventet en flat kostnadsutvikling i fjerde kvartal, skriver Salmar i børsmeldingen.

Konsernet skriver også at i Nord-Norge er den biologiske situasjonen god, og det har sørget for en høy produksjon på de generasjonene laks som er slaktet i tredje kvartal.

Salmar planlegger å slakte rundt 134 000 tonn laks i Norge i år, fordelt på 86 000 tonn i region Midt og 48 000 tonn i region Nord. I Norskott Havbruk, Scottish Seafarms, og Arnarlax er det ventet at de vil slakte henholdsvis 32 000 tonn og 9 500 tonn.

Økt tilbud globalt

Salmar er den fjerde største lakseprodusenten i verden. Konsernet kontrolleres av hovedeierne Gustav Witzøe og hans familie gjennom investeringsselskapet Kverva.

Globalt økte tilbudet av atlantisk laks ti prosent i tredje kvartal, sammenlignet med samme kvartal i 2016.

- Oppgangen er i all hovedsak drevet av høyere utbud fra Chile, samt et noe høyere utbud fra norske oppdrettere, skriver Salmar i børsmeldingen.