Trondheim er den åttende beste kommunen i landet ifølge NHO-analysen, som vurderer hvor vennlige kommuner er overfor næringslivet.

Det er den beste plasseringen Trondheim har fått i NHO kommune-NM, og tre plasser frem fra i fjor. Trondheim rangeres foran Bergen og Stavanger, men etter Oslo.

Her kan du lese detaljene om NHO kommune-NM.

Kompetanse og kommuneøkonomi

Trøndelags største by er den eneste kommunen i landsdelen som rangeres blant de aller fremste. De neste trønderske kommunene på barometeret er Frøya (39) og Stjørdal (45).

NHO kommunebarometer legger til grunn tilgjengelig statistikk fra Statistisk sentralbyrå på fem områder: Næringsliv og privatøkonomi, kompetanse, arbeidsmarked, demografi og kommuneøkonomi. Trondheim skårer best på kompetanse og kommuneøkonomi. Trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap), NHOs regiondirektør Tord Lien og bedriftsleder Berit Evjen er meget fornøyd med rangeringen.

LES OGSÅ: EU rangerer Trøndelag som 16. beste region i Europa

Ottervik: – Lagseier

- Dette er en lagseier. En slik plassering sier noe om at det er mange som har gjort en jobb. Næringslivet, offentlig sektor og kunnskapsmiljøene samarbeider godt. Jeg vil særlig fremheve NTNU. Det å ha et så fremoverlent universitet, det skal vi ikke ta for gitt, sier Rita Ottervik.

Lien: Roser arealpolitikken

Tord Lien, regiondirektør i NHO Trøndelag, sier at Trondheim gjør det veldig bra på alt som har med kompetanse å gjøre.

- Det gjelder høyere utdanning og yrkesfag, men Trondheim skårer også bra fordi kommunen har en ung arbeidsstyrke. Videre gjør vi det bra på netto innflytting og på innpendling. Alle disse faktorene kan kobles til at kommunen har en offensiv arealutviklingspolitikk som gjør det mulig å skape flere lønnsomme arbeidsplasser og som gjør det mulig å skaffe bolig til de som skal jobbe her, sier Lien.

Ømt punkt

Den tidligere Frp-statsråden setter med det fingeren på et ømt punkt i det rødgrønngule samarbeidet i trondheimspolitikken. Flere har pekt på at arealpolitikken er området der det knirker mest for samarbeidet i sjupartikoalisjonen der Arbeiderpartiet er størst.

LES OGSÅ: Derfor knirker det i samarbeidet

Arbeiderpartiet blir kritisert av sine samarbeidspartnere for at partiet har søkt flertall sammen med Høyre og Fremskrittspartiet i flere omstridte arealsaker. Sakene som splitter flertallsalliansen har blant annet handlet om omregulering av dyrket mark.

- Hva synes du, Rita Ottervik, om at Tord Lien skryter av den omstridte arealpolitikken?

- Skal vi være en by som vokser, må vi ha plass. Det vil alltid være interessemotsetninger i en by som vokser. Det må vi tåle, sier ordføreren.

- Viktig i hverdagen

Berit Evjen leder trondheimskontoret til Datametrix, et rådgivningsselskap innen IT. Selskapet har kontor i alle de største byene.

- Vi er heldigvis ikke så sårbare i nedgangstider som Bergen og Stavanger. Der har Trondheim en klar fordel, sier Evjen. Hun minner om at i konkurransen om arbeidskraft, er det noen praktiske sider ved dagliglivet som teller mye.

- Det må være enkelt å komme seg til og fra barnehage og jobb. Når vi rekrutterer, ser vi at det er viktig for folk, sier Evjen.

Frøya på topp og bunn

Foruten Trondheim, er det ikke mange andre kommuner i Trøndelag som peker seg ut i NHO kommune-NM. De få som gjør det er disse: Frøya klatrer mest i landet og er nest beste trønderske kommune. Laksekommunen er videre nest best nasjonalt for kommuner med færre enn 5000 innbyggere. I en annen fersk undersøkelse, Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport, blir Frøya vurdert som en av de svakeste kommunene i landet. Kommunebarometeret vurderer i hovedsak kvaliteten på kommunale tjenester, mens NHO kommune-NM vurderer også andre sider ved hvordan det er å bo og drive næringsvirksomhet.

Ørland klatrer mest i Sør-Trøndelag, trolig på grunn av kampflybasen. Stjørdal har fremgang og skårer høyest i Nord-Trøndelag, mens en annen laksekommune, Vikna, klatrer mest i nordfylket.

Sola øverst

Som tidligere er Sola kommune i Rogaland rangert aller øverst, med Bærum og Oslo som to og tre. De neste på listen er Ullensaker, Asker, Austevoll, Ås, Trondheim, Stavanger, Sandnes, Kongsberg og Bergen på 12. plass.

Størrelse teller mye i NHO-rangeringen. Alle landets fem kommuner med flere enn 100000 innbyggere er blant de 20 beste. I motsatt ende av skalaen er alle kommunene som er dårligst rangert færre enn 3000 innbyggere.

Sør-Trøndelag nummer tre

Når NHO rangerer fylkene, er Oslo øverst, Akershus nummer to og Sør-Trøndelag nummer tre. Rogaland, Hordaland og Buskerud følger på de neste plassene.

- Trondheim kan bli enda bedre ved å fjerne eller sette ned eiendomsskatten og at kommunen blir flinkere til å kjøpe varer og tjenester fra næringslivet, sier Tord Lien.

LES OGSÅ: Kona ba Tord om å komme hjem

Har best omdømme

En spørreundersøkelse som er laget for Næringsforeningen i Trondheimsregionen viser at Trondheimsregionen har best omdømme av storbyene. Omdømmeundersøkelsen, som sist gang ble gjennomført høsten 2016, viser at det er mer attraktivt å bo, jobbe og studere i Trondheimsregionen enn i Oslo, Bergen og Stavanger.