Isteden vil pilotene øve i en avansert flysimulator.

Et nytt, spesialbygd, høyteknologisk simulatorbygg er nå noe av det første som prioriteres når Ørland hovedflystasjon bygges ut som fremtidens norske kampflybase.

F-35 klart dyrest

Rapporten, som er utarbeidet av det anerkjente internasjonale konsulentbyrået IHS Jane's, på oppdrag fra jagerflyprodusenten Saab, konkluderer med at de nye norske kampflyene, F-35, er klart dyrest i drift av seks vestlige kampflyalternativ. Rapporten mener F-35 flyene vil ha en timespris på 124 000 kroner. F-16-flyene er en av de to billigste i drift, bare svenske Jas 39 Gripen er rimeligere, ifølge sammenligningen. Jas 39 Gripen er beregnet til en timespris på 28 000 kroner.

I rapporten understrekes det at selv om tallene ikke er helt nøyaktige gir de et godt bilde av utgiftene knyttet til de ulike flytypene.

Enda dyrere i Norge

De norske utgiftene ved å fly både norske F-16 og F-35 vil trolig være vesentlig høyere enn tallene som er lagt til grunn i rapporten. Der er kostnadsberegninger fra det australske flyvåpenet lagt til grunn for hva det koster å fly F-35. De venter på å få levert samme type fremtidige jagerfly som det norske Luftforsvaret.

Når det gjelder utgiftene for drift av F-16 er det tall hentet fra en amerikansk rapport som er brukt. Det amerikanske flyvåpenet opererer en stor flåte av vesentlig nyere fly enn de norske, og har derfor både alder, kostnadsnivå og stordriftsfordeler på sin side, ifølge oberstløytnant Jørn R. Hoelsæther som jobber med luftkapasitet for Forsvarets logistikkorganisasjon. Han viser blant annet til at drivstoffkostnadene er vesentlig lavere for amerikanerne, som ikke betaler skatter og avgifter på dette.

Stadig dyrere

- Vi har selv gjort noen beregninger der vi kom til at det koster 60-70 000 kroner i teknisk drift å fly våre F-16 fly i en time, sier Hoelsæther. Han understreker samtidig at de norske beregningene ikke vil være direkte sammenlignbare med tallene i rapporten, fordi de inneholder ulike variabler.

Hoelsæther peker også på at de årlige kostnadene med driften av jagerflyene varierer fra år til år ut fra budsjettsituasjonen og hva slags vedlikehold som prioriteres. Han sier kostnadene etter alt å dømme vil øke mye når flyene nærmer seg slutten på levetiden. For å forlenge levetiden ble nylig 24 av de norske jagerflyene utstyrt med nye vinger.

- Skal være rimelige

Det svenske alternativet, Jas 39 Gripen NG, ble vraket som fremtidig norsk jagerfly, til fordel for F-35. Ifølge F-35 prosjektet handlet det både om ytelse og kostnader. Regional eksportdirektør i Gripen, Fredrik Gustafson, sier at de bestilte rapporten fra et uavhengig og seriøst byrå, nettopp for å kunne dokumentere nøkterne driftskostnader.

- Vår konklusjon er at det er viktig å ta hensyn til driftskostnader når du utvikler et konsept. Vi ser at i forsvarsbudsjettene verden over så blir kostnadsperspektiver stadig viktigere. Vi har aldri hatt større interesse for Gripen enn i dag, sier Gustafson.