- Det er litt panikktendenser i markedet nå, sier lakseanalytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets.

Lille julaften la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem tall som viste at eksportprisen for fersk laks var 51,30 kroner i uke 51, en økning på ni kroner fra samme uke året før.

I uke 51 alene eksporterte Norge laks for vel én milliard kroner, og 2015 kommer til å bli tidenes år for norsk sjømateksport.

Dyr storlaks

Giskeødegård sier at prisen i uke 51 ikke er rekord, men at prisene for romjula er de høyeste noensinne. Laks på mellom tre og seks kilo handles for mellom 54 og 57 kroner per kilo, mens storlaks på over seks kilo handles for over 60 kroner per kilo.

Giskeødegård sier at prisen er svært høy i norske kroner, men på grunn av den svake kronekursen så vil prisen virke langt mer moderat i europeiske og amerikanske fiskedisker. Det har også hjulpet på salget.

- På grunn av kroneeffekten har lakseprisene i Europa og USA har holdt seg lav i de lokale valutaene. Det har bygd opp etterspørselen og gjort laksen til et attraktivt produkt, sier Giskeødegård.

Tidlig slakting

I tillegg har de omfattende problemene med lakselus i år, særlig i Møre og Romsdal, gjort at oppdrettsselskapene har slaktet fisk tidligere enn planlagt. Både Salmar og Marine Harvest permitterer ansatte ved sine lakseslakterier i Midt-Norge i vinter, fordi de ikke lenger har nok å gjøre.

- Det er tatt ut veldig mye fisk for tidlig på grunn av lusesituasjonen. Det har ført til manko på fisk, og det ser stramt for hele første halvår i 2016, sier Giskeødegård.

Han sier at fremtidsprisene på fiskebørsen Fish Pool viser en kilospris på 50-tallet store deler av neste halvår.

- Hvis det slår til, så blir det tidenes beste halvår for oppdrettsbransjen, sier han.

- Hva betyr dette for inntjeningen til oppdretterne?

- Et selskap som Salmar slakter rundt 130 000 tonn i året, og for hver krone kilosprisen går opp, så får de rundt 130 millioner ekstra i resultat, sier Giskeødegård.

Ved utgangen av november hadde det blitt eksportert sjømat fra Norge til en verdi av 67,3 milliarder kroner, der laksen sto for 42,7 milliarder kroner. Både den totale sjømateksporten og lakseeksporten hadde økt med åtte prosent sammenlignet med 2014.