Rundt 3000 ledere i offentlige og private bedrifter og organisasjoner i Trøndelag har svart på spørsmål om bruken og tilbudene ved Trondheim lufthavn.

Flyr mer

Den rykende ferske undersøkelsen i regi av Luftfartsforum viser en betydelig høyere reisehyppighet med fly i 2013 enn i 2012.  De siste 12 måneder foretok lederne i snitt 18,9 reiser innenlands og 5 reiser utenlands. To år tidligere var tallene 13,8 reiser innenlands og 3,8 utenlands.

- Dette viser at nærings- og arbeidslivet i Trøndelag er mer internasjonale enn vi kanskje tror, sier Berit Rian. leder i Næringsforeningen for Trondheimsregionen.

Viktig for lønnsomheten

- Undersøkelsen gir også et tydelig signal om at vi har næringslivet i ryggen når vi i Luftfartsforum jobber mot flyselskapene og Avinor for å få flere direkteruter fra Trondheim, sier Rian.

For det respondentene er minst fornøyd med, er tilbudet av direkteruter. 87 prosent av de spurte mener direkteruter er avgjørende eller svært viktig for næringslivet i regionen. Men bare 42,5 prosent er fornøyd.

Fornøyd med påliteligheten

Når det gjelder påliteligheten ved flytilbudet, er 80 prosent fornøyd. 62 prosent er fornøyd med sikkerhetskontroll og innsjekking, mot 50 prosent i 2012.  Prisen på flyreisene, tilbudet av direkteruter og mulighetene for å benytte ledig tid på flyplassen til arbeid scorer lavest - i likhet med 2012.

Undersøkelsen bekrefter at Trondheim lufthavn har stor betydning for næringslivet i regionen. Nær tre av fire respondenter mener flytilbudet er svært viktig eller avgjørende for lønnsomheten i deres virksomhet.

Flere avganger

40 prosent av de spurte oppgir at de ønsker hyppigere avganger fra Trondheim lufthavn. Innenlands er det Stavanger, Bergen, Ålesund og Tromsø som nevnes oftest. Utenlands trekker lederne frem København, Stockholm, London og Amsterdam.

80 prosent av de spurte lederne mener Avinor og myndighetene bør stimulere til fllere direkteruter fra Værnes.

Både lyntog og fly

Et flertall mener også det er viktig både å stimulere til økt konkurranse i luften, bygge ut kapasiteten på lufthavnen og bygge ut høyhastighetstog mellom de store byene.