- Vi fikk sjokk da vi så annonsen. Det er som å få ei stor blokk i villabebyggelsen, sier Terje Pettersen, som er en av naboene til de to tomannsboligene som er til salgs i Osvegen 37a på Reppe.

I dag står det en enebolig på tomta, som er på ett mål. Den skal rives. Utbyggeren Boligpartner Trondheim har langt ut en annonse på finn.no for to nye tomannsboliger på tomta, som til sammen blir mye større enn dagens enebolig.

Boligpartner har ikke sendt inn søknad om byggetillatelse ennå for tomannsboligene, og har heller ikke sendt ut nabovarsel ennå.

De fire naboene John Olav Berdahl, Knut Blindheim, Thor Nilsen og Terje Pettersen reagerer på at de ikke er informert, og varsler at de vil sende inn merknader når de får nabovarsel.

foto
Tomannsboliger: Slik blir de to tomannsboligene i Osvegen på Reppe seende ut. Foto: Skjermdump fra Finn.no

- Nesten forslumming

- Jeg kjøpte boligen her for to år siden, og valgte å bosette meg her fordi det er åpent og luftig. Skal da en utbygger få komme og ødelegge det, og ta livskvaliteten fra naboene i resten av gata for å tjene raske penger, spør Berdahl.

- Vi er ikke mot fortetting, påpeker Blindheim.

- Men dette er nesten forslumming, sier Berdahl.

foto
Boligpartner Trondheim ønsker å rive denne eneboligen, og skal i mai sende inn byggsøknad for fire leiligheter i tomannsboliger.

- Egner seg til fortetting

Boligkonsulent Tore Folvik i Boligpartner Trondheim forteller at det ikke er uvanlig at de annonserer boligene først.

- I enkelte tilfeller kan vi legge ut prosjekter til slags samtidig som prosedyren med byggesøknaden er i gang. Det er litt for å se på responsen i markedet. Vi tar oss god tid i starten med å forme et godt prosjekt, hvor vi løser kravene til fortetting i kommunens arealplan på en god måte. Dette er ei stor tomt som egner seg til fortetting, sier Folvik.

Han forteller at nabovarslene går ut i disse dager, og at byggesøknaden skal sendes inn i mai.

Boligpartner hadde en forhåndskonferanse med byggesakskontoret om Osvegen 37a i februar i fjor. Da påpekte saksbehandleren at for å bygge som utbygger foreslo, må det innvilges fire dispensasjoner fra reguleringsplanen fra 1988.

Området er regulert for eneboliger. Det er tre etasjer med beboelsesrom i boligene, men området er regulert for to. Utnyttelsesgraden av tomta presentert i forhåndskonferansen var også høyere enn reguleringsplanen tillater. I tillegg kreves dispensasjon fra kravet til takvinkel.

- Må vurderes

Saksbehandler ved byggesakskontoret, Trine-Anette Lindkvist, forteller at dersom utbygger søker om dispensasjoner fra reguleringsplanen, har byggesak 12 ukers frist på å behandle søknaden.

- Med det som ble forespeilet i forhåndskonferansen, er saken innfor en 12 ukers frist. Når det ikke er dispensasjoner er det en treukers sak. Vi vet ikke om det kommer naboklager, og om prosjektet får runder i bygningsrådet og hos fylkesmannen, sier Lindkvist.

Hun kan heller ikke nå si hva som vil bli godkjent til slutt.

- Vi påpekte utfordringer med det prosjektet de hadde, og det kan se ut som de går over utnyttelsesgraden. Det må gjøres en vurdering av hvordan boligene blir på tomta, også i forhold til den omkringliggende bebyggelsen, sier Lindkvist.

Ifølge annonsen for tomannsboligene skal de stå ferdig i andre halvår neste år.

- Frykter salg påvirker

Blir boligene solgt før byggetillatelse er gitt, frykter naboene at det blir brukt i forbindelse med søknaden.

- Vi frykter at utbygger sier at han har kjøpere til boligene, så nå må han få sette i gang. Det er en kynisk argumentasjon mot kommunen, sier Berdahl.

Folvik avviser dette.

- Det har vi ikke spekulert i, sier Folvik.

Bygningssjef Trine Lill Johansen skriver i en e-post til Adresseavisen at et eventuelt forhåndssalg ikke påvirker byggesakskontorets saksbehandling.

- Kjøpere tar risiko

Seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier kjøpere av nye boliger må være oppmerksomme på hvor langt byggesaksbehandlingen har kommet.

- Det man kjøper er en mulighet, ikke et produkt som er fastlagt ennå. Forbrukeren må velge om det er en risiko han ønsker å ta. Forbrukeren må ikke selge sin nåværende bolig med en gang, fordi det kan ta tid før utbygger får begynne å bygge, sier Iversen.

Han oppfordrer derfor utbyggere til å informere kjøperne underveis om hva som skjer i prosessen.

Boligpartner skriver i annonsen for Osvegen 37a at byggesøknad skal sendes inn.

foto
- Forbrukeren må velge om det er en risiko han ønsker å ta, sier jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet, om å kjøpe boliger som ikke er ferdig byggesaksbehandlet. Foto: Ole Walter Jacobsen

Ikke bindende

Det står også at utbygger tar forbehold om at prospektet ikke er bindende for den detaljerte utformingen av bebyggelsen. Da kan ikke kjøpere klage på at det tar lang tid før de får overta.

- Hvis forbrukeren aksepterer risikoen ved at det er søkt om dispensasjoner, så aksepterer han at det kan dra ut mer i tid, sier Iversen.

Byggesaksbehandlingen kan også føre til endringer på boligen.

- Det kan oppstå ting, som gjør at planer må endres. Funksjonsmessige eller estetiske endringer som ikke er omfattende, må du som kunde godta uten prisavslag. Dersom det er større endringer, som at du for eksempel mister en balkong eller utsikt, da snakker vi om prisavslag. Det skal være veldig store endringer for at du kan gå fra en avtale om kjøp, sier Iversen.

- Helst ikke

Boligpartner selger Osvegen 37a selv. Prosjektsjef Håkon Lutdal i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge forteller at de selger noen boliger som det ikke er sendt inn byggesøknad for.

- Vi ønsker helst ikke å gjøre det. Det optimale er at det er ferdig regulert, samt har igangsettingstillatelse eller minimum rammetillatelsen i forbindelse med salgsstart. Det medfører at tidspunkt fra salg, til beslutning om byggestart og den videre prosessen mot ferdigstillelse blir kortest mulig for boligkjøper, sier Lutdal.

Leilighetene i de to tomannsboligene i Osvegen 37a koster 5 950 000 kroner hver, til sammen nesten 24 millioner.