– Vi skaper betydelige verdier fra høye olje- og gasspriser med svært god drift og økt produksjon. Dette gjør at vi leverer et rekordhøyt justert driftsresultat etter skatt i kvartalet og sterkt resultat for året som helhet, sier konsernsjef Anders Opedal i en pressemelding.

I fjerde kvartal i fjor leverte selskapet et rekordhøyt justert driftsresultat på 15 milliarder dollar, som tilsvarer 132 milliarder norske kroner. I samme kvartal i 2020 var resultatet på 0,76 milliarder dollar, eller 6,7 milliarder kroner.

For 2021 som helhet ble det justerte driftsresultatet etter skatt på 10 milliarder dollar, eller 88,2 milliarder kroner.

Equinor forventer at de i 2022 vil betale 12,2 milliarder dollar i skatt fra norsk sokkel, tilsvarende 107,4 milliarder norske kroner, knyttet til 2021-resultatene. Det tilsvarer 6,9 prosent av inntektene staten i forbindelse med statsbudsjettet beregnet å få i 2022.

Økte produksjonen

I løpet av året økte Equinor produksjonen av olje og gass med 3,2 prosent.

I fjerde kvartal pumpet selskapet i snitt opp 2,158 millioner fat olje per dag, som er en økning på 115.000 fat per dag sammenlignet med fjerde kvartal i 2020.

– Pandemien påvirket fortsatt aktivitetsnivået i 2021, men markedene hentet seg inn med høye priser, spesielt i andre halvår. I Europa økte energiprisene til rekordnivåer, noe som hadde innvirkning på industri og samfunn. Equinor har fokusert på sikker og stabil drift som en pålitelig energileverandør. Sammen med partnere og myndigheter la vi til rette for en betydelig økning av produksjonen av gass til Europa, sier Opedal.

På leting og produksjon i Norge ble driftsresultatet rekordhøyt som følge av høyere priser, økt gassproduksjon og produksjon fra nye brønner og felt sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Øker utbyttet

Som følge av det gode resultatet foreslår styret i Equinor å øke aksjeutbyttet til 20 cent per aksje, som er en økning fra 18 cent. I tillegg foreslår styret et ekstraordinært utbytte på 20 cent per kvartal, fra fjerde kvartal 2021 til og med tredje kvartal 2022. Grunnen til dette er blant annet de høye råvareprisene i andre halvdel av 2021.

Totalt utgjør det et samlet utbytte til aksjonærene på 88 milliarder kroner. Analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank1 Markets sier til E24 at han er imponert over at Equinor blar opp så mye til aksjonærene.

– Jeg har tidligere vært kritisk til at Equinor betaler ut et lavt kontantutbytte, men nå kommer de også med et ekstraordinært utbytte. Totalt blir det 40 cent kontantutbytte per aksje. Det er bra, og jeg tror det vil være det folk er opptatt av i dag, sier han.

Equinor vil også øke tilbakekjøpsprogrammet for 2022 til opptil 5 milliarder dollar, tilsvarende 44 milliarder kroner. Tilbakekjøp av aksjer er en måte Equinor kan tilbakeføre penger til eierne, i tillegg til utbyttet.