– I løpet av de siste årene har det skjedd en stor utvikling i samfunnet, banknæringen og i Melhusbanken. Kundene bruker banken på en annen måte enn før og bankens løsninger har endret seg. Vi har sett at den gamle profilen begynte å bli utdatert. Derfor lanserer vi nå en ny logo. Vi ønsker å ha et visuelt uttrykk som speiler den banken vi er i dag, og skal være i fremtiden. Verden har utviklet seg. Det har vi også. Vi ønsker at omverden skal få se oss slik vi føler oss på innsiden, uttaler banksjef Ragnar Torland i ei pressemelding fra Melhusbanken.

Sparebanktreet er borte

Sparebankene har gjerne hatt et tre som symbol, og det hadde også Melhusbanken. Utenfor Melhusbanken sto et stort tre, men det er blitt historie ettersom det er saget ned og parkeringsplassen er oppgravd.

Kun gammelbanken står igjen på tomta i Melhus sentrum På tomta er det omfattende byggevirksomhet, siden Melhusbanken er i ferd med å bygge Bankkvartalet med næringspark og leiligheter. Det gjenstående bankbygget er fra 1928, og det blir nå rehabilitert. Melhusbanken flyttet for øvrig fra Søberg til Melhus sentrum, fordi bankledelsen så at Melhus sentrum ville utvikle seg ved Hølondvegen og ikke på Søberg.

Slik er den nye logoen til Melhusbanken. Foto: Melhusbanken

Nytt her og der

– Alt må henge sammen, påpeker banksjefen. Nytt og moderne bygg, nye digitale løsninger og ikke minst ny logo er alle elementer i bankens utvikling og fremtidige satsing. Den nye logoen skal symbolisere en offensiv og fremtidsrettet bank. En bank som er god på digitale løsninger, samtidig som kundene blir godt ivaretatt. Vårt mål er å være den beste banken til kunder som ønsker en enkel hverdagsbank og personlig økonomisk rådgiving, opplyser banksjefen i i pressemeldinga.

Melhusbanken skal også ifølge pressemeldinga, legge om datasystemet for å gi kundene en bedre nett- og mobilbank.

Mens Bankkvartalet bygges, leier Melhusbanken lokaler i Melhuset. Foran Melhuset er det også hektisk byggeaktivitet siden nye Melhustorget bygges på tomta like ved.