Energiselskapet NTE og deres samarbeidspartner innen hydrogen, teknologibedriften H2 Marine, lanserte planene om hydrogenfabrikken tirsdag. Fabrikken skal bygges på Kråkøya, som ligger ved Rørvik, kommunesenteret i Nærøysund i Ytre Namdal.

Byggestart i høst

Hydrogenfabrikken vil bli et sted der elektrisk kraft gjøres om til hydrogen. Omdanningen skal skje ved elektrolyse, som har vært en kjent produksjonsmetode i over 100 år.

Hydrogenet som eventuelt skal produseres på Kråkøya, skal brukes som drivstoff for skip, og hydrogenet skal erstatte diesel og tungolje som drivstoff.

Den samlede prisen ved hydrogenfabrikken vil bli 300 millioner kroner, opplyste Inge Forseth i NTE Energi på pressekonferansen der planen ble lansert. Byggingen vil starte til høsten, og fabrikken vil stå ferdig og klar til produksjon sommeren 2025.

Trenger statsstøtte

Planene om hydrogenfabrikken hviler på en grunnleggende forutsetning: At Staten via Enova støtter prosjektet med halvparten av investeringen, det vil si 150 millioner kroner. Enova har tidligere signalisert at det vil bli gitt statsstøtte til to, tre eller fire fullskala hydrogenfabrikker i Norge. Beslutning om hvem som får støtte kan komme i sommer.

Også Hitra og Frøya lenger sør har ambisjoner om å få en statlig støttet hydrogenfabrikk.

foto
Her er tre av aktørene som står sentralt i arbeidet med å gjøre Kråkøya i Nærøysund til knutepunkt for hydrogen. Fra venstre ordfører Amund Hellesø, Inge Forseth og Håvar Grøtan Nilsen, de to siste i energiselskapet NTE. Foto: Torkil Marsdal Hanssen, Pkom.

Forløperen besluttes i mai

Forløperen til en fullskala hydrogenfabrikk i Ytre Namdal er allerede i ferd med å komme på plass. I mai skal lakseoppdrettsselskapet Salmonor ta stilling til om de skal investere 24–25 millioner kroner i det som trolig blir den første båten i oppdrettsindustrien som drives med hydrogen.

Siden båten er den første i sitt slag, blir den totale prisen langt høyere, men Enova kommer inn også her med statlig pengestøtte.

Batteri pluss hydrogen

Hvis Salmonor sier ja, vil den femten meter lange oppdrettsbåten bli bygd av Moen Verft i Nærøysund. Foruten hydrogen, vil båten bli utstyrt som en hybridbåt med to fremdriftssystemer. Vanligvis når det er snakk om hybride motorer er den ene utslippsfri mens den andre er en tradisjonell motor. For oppdrettsbåten som planlegges, innebærer imidlertid hybrid at den vil bli utstyrt med både elektriske batterier og hydrogen.

På land og på sjøen

En lang rekke offentlige virksomheter og private bedrifter er involvert i puslespillet som skal lede frem til hydrogenbåten. I tillegg til selve båten, skal det også utvikles et system på land, også det ved havna på Kråkøya, som lager og forsyner båten med hydrogen. Fyllingen vil ta 15 minutter, og det vil gi båten nok klimavennlig drivstoff til seks-sju dagers drift.

foto
Heiagjeng: Amund Hellesø, ordfører i Nærøysund, heier på planene om å satse på hydrogen. Arkivfoto. Foto: Morten Antonsen

Knutepunkt

Amund Hellesø (Ap), ordfører i Nærøysund, er entusiastisk tilhenger av planene om hydrogen i Ytre Namdal. Han viser til at det hvert år passerer 35 000 skip og båter forbi Nærøysund kommune, og mange av dem via Nærøysundet. Kommunen er dermed er et nøkkelsted som forbinder sjøveien mellom Sør- og Nord-Norge. Rørvik ligger i Nærøysundet og Kråkøya ligger nord for Rørvik.

– Hvis ikke Enova skjønner at dette er den perfekte beliggenhet for en hydrogenfabrikk, må vi fortelle dem det, sier Hellesø.

Kan bli enda mer

Hydrogenplanene handler ikke bare om det grønne skiftet til sjøs. Blir hydrogenfabrikken bygd, kan det utløse også andre satsinger på stedet. På pressekonferansen ble det lansert at Kråkøya kan bli bygd ut med flere satsinger på sjømat, slik som lakseslakteri, fôrfabrikk, foredling av rester og avfall fra lakseoppdrett og annen fiskeindustri, pluss landbasert oppdrett.

foto
Kråkøya består i dag av havn og en vei, mens resten av øya er ubebygd. Slik kan det bli seende ut på dette stedet i Rørvik i Nærøysund, hvis alle ambisjoner slår til. Foto: Nærøysund kommune og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS

– Vi hiver oss rundt

Hellesø sier at planer om å satse på Kråkøya ikke skal hindres av kommunen.

– Det skal ikke stå på oss. Det er nå en gang slik at folk ved kysten hiver seg rundt og griper muligheter. Det tar litt mer tid inn i landet, sier Amund Hellesø.