Barndomshjemmet og sommerboligen til Østgård ligger som nærmeste nabo til det gamle steinbruddet på Hell. Det ble anlagt under utbyggingen av flyplassen på Værnes på femtitallet.

– Ingen varsel

Da Østgård etter påske kom tilbake etter å ha tilbrakt vinteren i Thailand, hadde «et par millioner kubikkmeter pukk» blitt nærmeste nabo i steinbruddet. Det kom temmelig overraskende. Østgård sier han ikke har mottatt nabovarsel om tiltaket.

– Jeg liker meg veldig godt her, sier Robert Østgård. Familiestedet fikk faren kjøpt av jernbanen i sin tid. Foto: Guro Vollen

– Du ser jeg har god oversikt, sier han.

Huset er absolutt nærmeste nabo til deponiet til entreprenør Acciona. Fra stua ser vi ser lastebilene med lass, gjennom den tynne stripa med skog som ligger imellom. Lyden når også godt inn.

Nærmeste nabo

Varsel om oppfylling av det gamle steinbruddet skal være varslet gjennom folkemøte på Hell, og invitasjon var sendt ut i alle postkasser i nærheten.

Se hele svaret fra Acciona lengre ned i artikkelen.

– Jeg trodde først dette skulle bli liggende her permanent, men det skal vekk igjen, har jeg fått vite. Så da blir det bråk på vei ned igjen også, sier Østgård.

– Jeg har ikke fått nabovarsel om deponiet som plutselig lå her, sier Robert Østgård. Foto: Guro Vollen

I fjor var det også mye støy. Østgård mener det kom fra knusing av stein nedenfor. Det bekrefter Acciona.

– Det ble knust stein på riggområdet utenfor portalen til Helltunnelen noen uker i mars-april i 2021. Ellers har vi ikke foretatt steinknusing i området, svarer kommunikasjonsrådgiver for Acciona på prosjektet, Sondre Lyngholm.

Dette skal være varslet gjennom fysisk brev i postkasse og nyhetsbrev på nett.

Savner svar og varsler

Robert Østgård mener han ikke har fått beskjed fra hverken utbygger Nye Veier eller entreprenøren Acciona om deponiet i steinbruddet. Noe brev i postkassen har han ikke fått.

– Jeg savner nabovarsel om deponiet og om støy. Det eneste brevet jeg har fått i forbindelse med veiutbyggingen var fra Multiconsult om støymåling for ferdig vei, og det lå i postkassa mi, sier han.

Utsikta er det ikke mye å si på, og Hell er et knutepunkt både på vei, bane og i lufta. Foto: Guro Vollen

78-åringen er ellers vant til at han får henvendelser i Digipost.

– Jeg har blant annet fått mye post fra for eksempel kommunen der, sier han.

Tidligere har han godt merket sprengningene fra tunnelen, som startet i 2020. Da falt ting ned fra hyller og bilder hang på skeive. En dør kunne ikke lukkes etterpå.

– Og det må ha blitt sprekk i grunnmuren, for for første gang har det kommet vann i kjelleren, forteller Østgård.

Leverer i postkasse

Sondre Lyngholm sier at de ikke har hatt noen henvendelser fra Robert Østgård i Øyvegen så langt i prosjektet.

– Vi kan da ikke se å ha hatt noen direkte dialog mellom oss i Acciona og vedkommende, sier han.

Sondre Lyngholm er kommunikasjonsrådgiver for entreprenøren Acciona. Foto: Kristian Helgesen

Han oppfordrer vedkommende til å ta kontakt – på lik linje med andre naboer, både om de har andre spørsmål, ris eller ros.

Ifølge Lyngholm har alle som bor i nærheten av anlegget blitt varslet gjennom fysiske brev med innkalling til folkemøter. Invitasjon til disse møtene blir også formidlet via sosiale medier og gjennom nyhetsbrev.

Kjører ut brev selv

– Mellomlagringen på deponi ble beskrevet i folkemøtet for utbyggingen på Hell, som vi holdt 20. mai i fjor, sier Lyngholm.

Han sier det også er mulig å få tilgang på informasjon fra andre kanaler. Deres rutiner før oppstart av anleggsarbeid varierer noe basert på omfang av arbeidet.

– I dette tilfellet har vi hatt brevkampanje om anleggsoppstart og folkemøte hvor vi beskriver i detalj hvordan arbeid skal foregå. Invitasjon til folkemøte publiseres på nett, i nyhetsbrev og med fysiske brev direkte til naboer, forklarer han.

– Har dere adresselister dere går ut ifra når dere leverer invitasjon til sånne møter?

– Nei, vi har ikke samme tilgangen til adresselister som det for eksempel Nye Veier har. Vi leverer derfor ut selv, til alle postkasser i området, forklarer Lyngholm.

– Så dere kan ikke være sikre på om dere har levert til alle adresser, siden dere ikke har en liste?

– Vi kjører systematisk gjennom nabolagene og legger informasjonen i de postkassene som er tilgjengelig. Nå vil det være noe unikt om han er den eneste som ikke har fått info i postkassen, men vi kan selvfølgelig ikke garantere at det ikke har skjedd en glipp, sier han.