Det skriver NTB.

Økningen skyldes lavere skatte- og avgiftsinntekter, reduserte utbytter og økte utgifter til innvandring og integrering samt nye tiltak mot arbeidsledighet, ifølge forslaget til revidert nasjonalbudsjett som legges fram senere i dag.

Lavere utgifter i folketrygden bidrar til å redusere underskuddet, som innebærer at budsjettimpulsen øker fra 0,7 prosent til 1,1 prosent. Budsjettimpulsen er et mål på hvordan budsjettet påvirker innenlands etterspørsel.

Regjeringen la i forslaget til statsbudsjett for i år opprinnelig opp til en oljepengebruk på 194 milliarder kroner. Det ble justert opp til 195,2 milliarder kroner i tilleggsnummeret som ble lagt fram en knapp måned senere.

Handlingsregelen innebærer at statens oljepengebruk over tid skal begrenses til 4 prosent av oljefondets kapitalverdi. Den reviderte bruken av oljepenger for 2016 er 92,8 milliarder kroner under den såkalte 4-prosentbanen, også kalt handlingsregelen.