- Arbeidsledigheten fortsatte å gå ned i august. Noe av nedgangen skyldes økt tiltaksnivå, men vi ser også at det er færre som blir arbeidsledige nå enn det som var tilfellet i fjor høst. Hovedbildet så langt i år er at summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak nå ser ut til å ha stabilisert seg, sier arbeids- og velferdsdirektør i Nav, Sigrun Vågeng, i en pressemelding.

Flere på arbeidstiltak i Sør-Trøndelag

I Sør-Trøndelag har andelen helt ledige gått ned sammenlignet med august måned i fjor. Samtidig har antallet arbeidssøkere på tiltak gått opp, noe som gjør at bruttoledigheten (summen av helt arbeidsledige og arbeidsledige på tiltak) det siste året har gått noe opp i fylket.

Arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag er likevel under landsgjennomsnittet, og ligger i august på 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er 0,5 prosentpoeng under landsgjennomsnittet.

Yrkene som har hatt størst nedgang i arbeidsledigheten det siste året er akademiske yrker (-21 %), undervisning (-23 %) og Bygg og anlegg (-33 %). Ledigheten har økt mest blant ledere (19 %), ingeniør- og IKT-fag (18 %) og industriarbeid (10 %) siden augist i fjor i Sør-Trøndelag.

Lavere ledighet i Nord-Trøndelag

På landsbasis var det innen bygg- og anleggsbransjen og butikk- og salgsarbeid at ledigheten falt mest skriver Nav. Samtidig fortsatte den å øke innen ingeniør- og IKT-fag.

I Nord-Trøndelag har ledigheten falt med 22 prosent sammenlignet med fjoråret. Til sammen er rett i overkant av 6000 personer registrert som helt ledige i de to trøndelagsfylkene.

Samtidig som antallet nye arbeidsledige har falt, viser tallene fra Nav at antallet som har gått arbeidsledige i mer enn et halvt år øker. Her er økningen størst i Rogaland og Hordaland.

- Arbeidsmarkedet viser tegn til bedring

- Kampen mot arbeidsledigheten er regjeringens viktigste oppgave. Vi holder trykket oppe for å skape flere nye jobber, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i en pressemelding fra departementet.

- Det er positivt at arbeidsmarkedet viser tegn til bedring. Jeg merker meg spesielt at også i oljefylkene har ledigheten flatet ut gjennom sommermånedene. I Rogaland falt ledigheten med 100 personer fra juli til august, fortsetter ministeren.

Ved utgangen av august var det registrert 84 669 helt ledige arbeidstakere i Norge. Det er samme nivå som i august i fjor, og en nedgang etter sesongkorrigering på 1000 personer fra juli måned i år.