Tidligere denne måneden skrev Fosna-Folket om Måsøvals fornyede planer om et oppdrettsanlegg i Osen kommune.

Ikke alle er like fornøyde med planene. Blant de er fire grunneiere på Buarøya, som ligger like ved der hvor anlegget er tenkt å komme i Buarøyfjorden.

Fosna-Folket møter Ivar Dagfinn Hepsø, Tore Buarø, William Roger Hepsø og Oddbjørg Kristin Hepsø, hjemme hos sistnevnte.

– Det kommer i veien for alt sammen. Folk har fiskeplassene sine, det er ikke lenge siden folk hadde garn der borte, sier Oddbjørg Hepsø om det planlagte anlegget.

– Det er jo også fritidsområde for Osen camping og alle som drar og fisker, sier Tore Buarø.

– Sterkt i mot

Da planene om oppdrettsanlegg først var oppe til høring i 2018, sendte flere grunneiere inn høringssvar. Det gjør de også denne gang, med de samme argumentene som for fire år siden.

– Lokaliteten det søkes om tillatelse til å etablere oppdrettsanlegg i, ligger i et svært sårbart område av mange grunner. Vi går derfor sterkt i mot etableringen av anlegget ved Levringen og Buarøya, skrev de i brevet i 2018, som de nå har sendt inn på nytt.

Fra venstre: William Roger Hepsø, Oddbjørg Kristin Hepsø, Ivar Dagfinn Hepsø og Tore Buarø. Foto: Ola Bjerkevoll

I tillegg til fiskeaktiviteten og aktiviteten til turistnæringen, er hovedargumentene til grunneierne i brevet: At området brukes hyppig for gåsejakt, og det er hekkeplass for sjøfugl, skar, teiste og fiskemåke. Det er også oter i området, ifølge grunneierne. I tillegg er det fire laksevald i området, skriver de.

– Ønsket

Fosna-Folket har forelagt grunneiernes kritikk for Måsøval. Berit Flåmo, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt hos oppdrettselskapet, påpeker at grunneiernes bekymringer ble tatt opp da saken var oppe i 2018.

– Dette var i 2018 en stor og god prosess med naboer, aktører og sektormyndigheter. Lokaliteten ble flyttet på bakgrunn av innspillene. Vi opplever at kommunen ønsker oss velkommen, skriver hun i en epost.

Et slikt anlegg kan stå klart i Osen i 2023. Her fra et av Måsøvals anlegg utenfor Frøya. Foto: Øyvind Nordahl Næss/Måsøval

Til Fosna-Folket uttalte prosjektleder Monicha Seternes i Måsøval at de ønsker å skape lokale arbeidsplasser.

Det har ikke William Roger Hepsø tro på at skjer.

– Du har en viss tid du kan ha anlegget, så må det ligge brakk noen år, så må det flytte. Så at de skriver at de kommer med nye arbeidsplasser, det er ikke sikkert. Det kan hende de kommer fra et annet anlegg som blir lagt brakk. Det vet vi ikke, sier han.

William Roger Hepsø. Foto: Ola Bjerkevoll

Flåmo hos Måsøval sier de ønsker å legge igjen økonomisk støtte i lokalsamfunnet.

– Vi ønsker fortrinnsvis lokale søkere når vi søker etter arbeidstakere til våre lokaliteter i vertskommunen. De går i turnus. Måsøval følger akva-forskriften som sier at lokaliteten skal være brakk i minst to måneder. Arbeidsfolket er da på vedlikeholdsarbeid, skriver hun.

– Foruten arbeidsplasser som gir skatteinntekter til kommunen, blir det beregnet midler fra havbruksfondet. Måsøval er en aktør som også gir økonomisk støtte til frivilligheten av ulike slag, spesielt til barn og unge, skriver Flåmo.

Ekstra reisevei

De fire grunneierne frykter også at de kommer til å få lengre, og mer risikabel, reisevei ut til fritidseiendommene på grunn av anlegget.

– Man må kjøre utenom anlegget når det er der. For deg Tore, som drar mot Strand, så er det midt i veien for deg, sier Oddbjørg Hepsø.

– Vi stiller oss spørrende om Kartverket har vært på banen angående denne saken, sier hun.

Oddbjørg Kristin Hepsø. Foto: Ola Bjerkevoll

– Jeg må kjøre mye omveier for å komme ut dit ja. Det er også værhardt der ute, der går havet på, sier Tore Buarø.

– Vi er pålagt å følge Kystverket sin merking av anlegg og eventuelle andre punkter som gjelder ferdsel ved sjøanlegg, skriver Flåmo i Måsøval i sin epost.

– Tror dere at dere blir hørt i denne saken, Hepsø?

– Vi håper folk får opp øynene. Jeg føler det går oss hus forbi før det plutselig er «nå blir det». Jeg håper vi blir hørt. Her sitter vi tre grunneiere. Jeg og pappa har sammen, mens disse to har alene. Så er det to til som er utenbys fra. Men jeg skrev til fylkesmannen at det er minimum seksti det dreier seg om. Så vi er en del, sier Oddbjørg Hepsø.